Clemens Saers tapte ankesaken mot Oslo kommune.

Clemens Saers tapte i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett mener at skoleledelsen ikke utviste grov uaktsomhet. Clemens Saers må dermed betale Oslo kommunes saksomkostninger.

Publisert Sist oppdatert

Det melder NRK Østlandssendingen.

– Tiden er inn for at lærere over det ganske land står sammen, og solidarisk med de mange 10 tusener av kolleger som er rammet av grov elev vold de siste 10 årene, skriver Clemens Saers i en e-post til Utdanningsnytt torsdag kveld.

25 prosent invalid

For fem og et halvt år siden ble Clemens Saers angrepet av en elev i klasserommet og livstruende skadet.

Et drøyt år senere ble gjerningsmannen dømt til seks måneders fengsel i tingretten. Saers endte opp med uopprettelige skader i halsen. I tillegg til posttraumatisk stressyndrom.

Flere år etter kan han fortsatt oppleve flashbacks og har store problemer med å sove om nettene. NAV har vurdert ham til å være 25 prosent invalid etter hendelsen.

Tapte i tingretten

Da saken var oppe i tingretten kom det frem at skoleledelsen ved Oslo-skolen visste at det var en åpenbar risiko for voldshandlinger fra denne eleven, uten at alle lærerne ble informert om at det var en slik elev ved skolen.

Assisterende rektor sendte en bekymringsmelding til barnevernet tidligere samme år hvor hun skrev at eleven var «en stor fare for sine medelever, lærere og også for sin nærmeste familie». På et tidspunkt hyret også skolen inn en vekter som fulgte med den aktuelle eleven.

Saers fremmet derfor også et krav om oppreisningserstatning fra sin arbeidsgiver. Men selv om retten ga ham medhold i at kommunen ved skoleledelsen hadde opptrådt kritikkverdig, blant annet fordi de burde ha informert alle lærerne om at det var en potensielt farlig elev ved skolen, vurderte ikke de kritikkverdige forholdene som grov uaktsomhet eller sterkt klanderverdig.

– Krav på en trygg arbeidsdag

I starten av november gikk ankesaken for Borgarting lagmannsrett. Da de fire dagene i retten var over var Saers optimist.

– Vi har lagt frem en rekke nye bevis og ført nye vitner for retten, og mener at skoleledelsen var klar over hvor farlig eleven var, sa han til Utdanningsnytt.

– Jeg gjør dette selvsagt for min egen del, men ikke minst også for lærere som jobber ute i skolen nå, for fremtidige lærere, for mine barnebarn og alle andre barn. De har krav på en trygg arbeids- og skolehverdag.

Torsdag falt dommen: Borgarting lagmannsrett konkluderer med at skoleledelsen ikke utviste grov uaktsomhet, og dømmer Clemens Saers til å betale kommunens saksomkostninger.

Saers skriver følgende til Utdanningsnytt torsdag:

– Den gang jeg begynte som lærer, 1971,var det et høyt og respektert yrke. Vi nøt godt av støtten fra foreldre, rektor, skolesjef og samfunnet generelt. Etter at jeg nesten ble drept på jobb som lærer den 15.5.2014 har jeg møtt en verden som er helt annerledes. Borte er støtten fra arbeidsgiver. Borte er støtten fra mange kolleger. Empati har blitt til angrep. I retten får jeg høre fra en kollega at det er jeg som angrep eleven først! til tross for to rettskraftige dommer som forteller noe annet. Det meste som ellers ble sagt i retten kan jeg ikke formidle, da det er hemmelig. Verden er snudd på hode. Det er mine tidligere elever fra Stockholm tidlig på 70-tallet, fra Aurland i 73-74, fra Bergen i 74-91 og fra Oslo fram til i dag som kontakter meg, viser empati og legger inn noen hundre kroner i VIPPS rullingen.

Powered by Labrador CMS