Oslo kommune ønsker flere jenter i byggebransjen

Oslo kommune ønsker å trigge jenter til å velge byggfag før fristen for å velge studieretning på videregående skole går ut 1. mars. Ferske tall viser at jenter og gutter fortsatt velger svært kjønnstradisjonelt.

Publisert

Som en av de største byggherrene i landet vil Oslo kommune bruke posisjonen sin til å jobbe for større mangfold i byggenæringen. I dag er kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen på rundt 9 prosent, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi vil bidra til at flere ungdommer, og spesielt jenter, søker informasjon om utdanningsmuligheter innen byggfag før 1. mars. Vi håper å trigge interessen for en utradisjonell yrkesvei de kanskje ikke er kjent med fra før, sier Knut Berge Øverdal, fungerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Les også: Ungdom med innvandrerbakgrunn velger mindre kjønnstradisjonelle utdanningsløp

Rekrutteringskampanjen vil blant annet distribueres til 38.000 ungdommer via Snapchat.

Flere jenter til typiske guttefag

I august i fjor publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viste at rekordmange jenter søkte seg typiske guttefag for skoleåret 2020-21.

På de tre typisk linjene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon (TIP) har andelen kvinnelige søkere økt med 50 prosent de siste tre årene, skrev Utdanningsdirektoratet.

1.648 jenter søkte TIP for skoleåret 2021/21, noe som utgjør 16 prosent av søkerne. På bygg- og anleggsteknikk og elektrofag var andelen 7 prosent.

Men til tross for økningen viser de overordnede tallene at gutter og jenter fortsatt velger svært kjønnstradisjonelt.

De siste oppdaterte tallene fra direktoratet, som kom denne uken, viser at kjønnsforskjellene er spesielt store på programområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, samt helse- og oppvekstfag.

Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og datateknologi har 93 prosent gutter, mens helse- og omsorgsfag har 82 prosent jenter.

– Må få jentene til å velge guttefag

I 2019 publiserte Institutt for samfunnsforskning en rapport om ungdommenes utdanningsvalg. På det tidspunktet gikk 86 prosent av elevene på yrkesfag på et utdanningsprogram med mindre enn 40 prosent av ett kjønn. Og bare ett av de guttedominerte utdanningsprogrammene, service og samferdsel, hadde en jenteandel på over 10 prosent. På de jentedominerte yrkesfagutdanningene er gutteandelen i underkant av 20 prosent.

– Løsningen må være å få jenter til å velge guttedominerte yrkesfag. Det må være et innsatsområde fremover. Da må man gjøre alle yrkesfagene attraktive for begge kjønn, sa forskningsleder Liza Reisel til Utdanningsnytt den gangen.

Likestillingsarbeid i barnehage og skole

UngiDag-utvalget, som leverte sin rapport på tampen av 2019, pekte på at barnehager og skoler må trå til om man skal lykkes.

Utvalgsleder Loveleen Rihel Brenna uttalte til Utdanningsnytt at gutter og jenter i for stor grad forskjellsbehandles i barnehager og skoler.

– Vi tenker nok at vi gir gutter og jenter like muligheter, men underveis i oppveksten, opp mot det tidspunktet de skal velge utdanningsløp utsettes gutter og jenter for drypp av forventninger og vurderinger som påvirker hvilket valg de tar, sa Brenna.

I rapporten kom det også frem at ungdommer var kritiske til råd de fikk fra skolen.

– Ungdommene forteller om kjønnede forventninger. De kritiserer faget utdanningsvalg, rådgivere og veiledere, sier Brenna og viser til eksempler om jenter som ønsker seg elektro, men får vite at de "er bedre enn det". Og ungdom som stiller seg uforstående til hvordan en veileder synes å vite noe om hvorvidt de er praktisk anlagt, sa Brenna.

Utredningen konkluderte med at kjønnsnormer bidrar til å begrense individers mulighetsrom alt i tidlig alder.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS