Skoleeiere om hjemmekontor:

Trenger lærere på skolen for å ivareta smittevernet

Utdanningsdirektører og skolesjefer sier det er den enkelte rektor som må avgjøre hvorvidt lærerne skal få ha hjemmekontor. Men understreker at nok bemanning også er nødvendig for smittevernet.

Publisert Sist oppdatert

– Hjemmekontor er noe vi vurderer, men vi har ikke konkludert fordi det er mange aspekter ved dette. Det er ikke like rett frem som Melby vil ha det til. Lærere som skal samarbeide med hverandre har undervisning til ulike tider og ikke alle ønsker hjemmekontor heller. Uansett hva vi lander på klarer vi ikke å ta hensyn til alle, sier Marius Arnason Bøe, direktør for Etat for skole i Bergen.

Han sier at de frykter at skillet mellom jobb og fritid skal bli enda mer utvasket om de innfører hjemmekontor for lærerne.

– Tilbakemeldingene vi får fra rektorene viser at hjemmekontor ikke nødvendigvis er et gode for alle.

Heller ikke i Trondheim kommune har de en felles praksis for hjemmekontor.

– Det vil være opp til rektor på hver skole i samarbeid med lokale tillitsvalgte og verneombud å vurdere hva som er mulig ut fra de lokale forholdene på den enkelte skolen, sier kommunalsjef for skole, Eva Elisabeth Belboe.

Les også: – Trolig ikke aktuelt med en ny, nasjonal stenging av skoler og barnehager

Oppfordring fra kunnskapsministeren

Onsdag møtte kunnskapsminister Guri Melby i et nettmøte med Utdanningsnytt der hun svarte på innsendte spørsmål fra lærere.

Etter at smittevernreglene ble skjerpet for samfunnet ellers, uten at det ble gjort endringer i barnehager og skoler, har mange lærere reagert på at de mener de har et dårligere smittevern enn andre grupper i befolkningen.

I nettmøtet uttalte Melby at hun oppfordrer arbeidsgivere til å vurdere hjemmekontor for lærere når de ikke underviser.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen også foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommune-sektoren i neste års statsbudsjett.

– Nå må kommunene sørge for at pengene når helt frem til klasserom og barnehager, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Skolen må vurdere

Allerede mandag sendte Utdanningsetaten i Oslo ut et skriv til skolene med informasjon om de oppdaterte smittevernreglene. I hovedstaden har smittetallene økt den siste tiden og det er innført påbud om hjemmekontor.

Men på skolene er det opp til skolelederne å gjøre egne vurderinger for sine ansatte. Skolene holdes også på et gult beredskapsnivå.

"Fordi det på skoler, med faste kohorter, er mer oversiktlig med tanke på smittesporing, karantene og isolasjon enn ellers i samfunnet, gjelder følgende regler for skolene: Personale med elevrettet arbeid skal stille på jobb. Skolen må vurdere hva som er praktisk mulig med hensyn til skolens drift og de elevrettede tjenestene", heter det i skrivet fra etaten.

– I tillegg til undervisning ivaretar også lærerne andre viktige oppgaver på skolen. Det siste halvåret har noen av disse vært relatert til smittevern. Det kan for eksempel være økt behov for inspeksjon i friminutt, passe på at elever vasker hender på vei ut og inn klasserom, eller nye rutiner på begynnelsen og slutten av skoledagen, forklarer Anne T. Ferignac, HR-direktør i Utdanningsetaten.

I skrivet understreker etaten også at samarbeidet med instanser som PPT, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten må opprettholdes av hensyn til sårbare barn spesielt.

– Skolene oppfordres derimot til å begrense andre fysiske møter, til å holde to meter avstand i møter som gjennomføres fysisk, og til å begrense kontakt mellom ansatte som ikke naturlig arbeider sammen så langt det er mulig, sier Ferignac.

Hun understreker at det er flere hensyn skolene må ta med når de vurderer nødvendigheten av fysiske møter.

– Tilbakemeldinger fra lærere under nedstengningen i vår, viste at den digitale kompetansen var varierende. Noen ble derfor sittende utenfor fellesskapet når fellesmøter, fagmøter og liknende ble gjennomført digitalt.

Vurderer mer hjemmeskole

I Vestland eller Trøndelag fylker er også fortsatt skolene på gult beredskapsnivå.

Vegard Iversen, direktør for Utdanning i Trøndelag, sier at de ser de må behandle skolene ulikt.

– Selv om vi har hatt økende smitte i Trondheim er det ganske stor forskjell på utfordringene vi ser der og andre steder i fylket. Det er også ulike forhold ved skolene. Noen har 100 elever, andre har 1100, sier han.

Trass i at de har hatt lite smitte i videregående skoler, vurderer de nå ulike tiltak for skolene i Trondheim.

– Vi har 16.000 elever, men det har bare vært tre smittetilfeller i videregående i hele høst, alle tre i Trondheim. Det ene var rett før høstferien, så da slapp vi videre tiltak. I forbindelse med de to andre har cirka 100 personer vært i karantene, forteller Iversen.

– Men smittesituasjonen i Trondheim er økende og nå som vinteren kommer blir det mer press på kollektivtrafikken. Vi er i dialog med kommunen og kollektivselskapet om hvordan vi kan løse dette. Et alternativ er å innføre mer digital undervisning for en periode igjen. Den avgjørelsen tar vi til uka etter møte med kommuneoverlegen, forteller han.

– Er det innført hjemmekontor for lærerne?

– Ikke systematisk, men her må hver enkelt skole finne gode løsninger, og jeg vet det tilrettelegges for enkeltpersoner som har særskilte behov.

25.000 elever - 40 smittetilfeller

Det er det samme i Vestland, forteller utdanningsdirektør Bjørn Lyngedal.

– Vi tok opp dette med hjemmekontor tidlig, men skolene har veldig ulike behov. Blant annet ser vi at rektorer ved yrkesfag-skolene oppgir at de ser et større behov for at lærerne er fysisk tilstede, sier han.

– Derfor har vår beslutning vært at dette er noe den enkelte skole må avgjøre. Men jeg opplever at skolelederne generelt er restriktive. Det er komplisert å få til, dessuten er god nok bemanning også viktig for å kunne ivareta smittevernet.

I Vestland har de nesten 25.000 elever i videregående, inkludert fagskolene, og 4.000 ansatte. Så langt har de registrert cirka 40 smittetilfeller.

– Jeg forstår engstelsen lærere kjenner på, og vi skal tilrettelegge for de med særskilte behov, men så langt tyder smittetallene på at smitten først og fremst skjer i familie og vennekrets, sier Lyngedal.

– Vurderer dere å innføre mer fjernundervisning igjen?

– Vi opplever at det er klare føringer nasjonalt om at man skal forsøke å ha et ordinært skoletilbud. Men øker smitterisikoen er det noe vi må vurdere på enkelte skoler. Vi har også sett på utsatt skolestart for noen elevgrupper, slik at ikke alle er tilstede samtidig. Så langt har vi ikke tatt det i bruk, men det er vurderinger vi gjør fortløpende.

Powered by Labrador CMS