Smitteutbrudd i skoler er uvanlig, viser internasjonale studier

Skoler ser i liten grad ut til å være utgangspunkt for store smitteutbrudd i koronapandemien. Men forskerne understreker at smittefaren er større med eldre elever.

Publisert

Hvor utsatt er skolene for store smitteutbrudd av koronaviruset som forårsaker covid-19? Det har lenge vært et sentralt spørsmål for å avgjøre om skoler og barnehager skal være åpne, og hvor omfattende smitteverntiltakene der skal være.

For virussykdommer som influensa er skolene helt sentrale i smittespredningen i samfunnet, men situasjonen ser ut til å være annerledes for SARS-CoV-2.

Nå har vitenskapstidsskriftet Nature gått gjennom flere internasjonale studier og snakket med forskerne bak.

Svært få tilfeller med mange smittet

De foreløpige konklusjonene er at de yngste barna i liten grad ser ut til å være smittespredere, mens risikoen er større med eldre elever, for eksempel i videregående.

– Det finnes ikke noe som heter null risiko for smittespredning. Men risikoen for å bli smittet på skolen er lav, særlig når smitten i samfunnet ellers er lav, sier forsker Fiona Russell ved Universitetet i Melbourne i Australia til Nature.

Hun står bak en av flere studier som har sett på smittespredning i skolene. Da de analyserte 1635 covid-19-tilfeller i skolene, var to tredjedeler av dem kun ett enkelt tilfelle på skolen. I over 90 prosent av tilfellene var færre enn ti personer smittet på skolen. Dette til tross for at det var en del smitte i Australia på tidspunktet de undersøkte. Det samme bildet har man sett i andre studier.

Rimer med norske funn

Også i Norge er det gjort analyser knyttet til smittespredning i skoler og barnehager med samme resultat. Smittespredning mellom elever er nesten fraværende. Ved smittetilfeller blant barn har de blitt smittet av voksne, gjerne i familien. Smitte mellom ansatte er også vanligere enn smitte mellom barn og elever.

Kun ni norske skoler hadde flere enn fem smittetilfeller totalt blant elever og ansatte i perioden juni til oktober.

– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sa overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet da analysene ble offentliggjort.

Ungdommer smitter mer enn barn

Samtidig viser andre internasjonale studier at smittefaren øker med alder. Statistikk fra USA viser at det er dobbelt så mye smitte blant ungdommer mellom 12 og 17 år som blant barn mellom 5 og 11 år. Forskerne har sett at smitten øker gradvis med alder og er høyest på videregående, ifølge Nature.

Forskerne i Nature-artikkelen understreker også at det er innført nokså omfattende smitteverntiltak i skolene, noe som reduserer smittefaren. Det gjør det vanskelig å si hvordan smittesituasjonen ville vært om man stoppet med alle tiltak.

– Potensialet for å smitte øker med alder, og ungdommer kan smitte på samme måte som voksne, sier Walter Haas som er epidemiolog ved Robert Koch instituttet i Berlin til Nature.

Hvorfor yngre barn i så liten grad ser ut til å spre smitte er fortsatt et mysterium for forskerne.

– Det forundrer meg, sier Haas.

Powered by Labrador CMS