Oslo 20200820. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB

Ber arbeidsgiverne vurdere hjemmekontor for lærere

Kunnskapsministeren mener lærerne må få ha hjemmekontor dersom smittesituasjonen tilsier det. Men understreker at det som trygt for ansatte i skoler og barnehager å være på jobb med dagens smittevernregler.

Publisert Sist oppdatert

Se hele nettmøtet i bunnen av saken.

– Det er ikke så rart at mange synes det er krevende å sorterere informasjonen som kommer nå. Og jeg har merket meg at det er kommet mange spørsmål fra min sektor, sa Guri Melby da hun gjestet livesendingen med Utdanning onsdag ettermiddag.

Under sendingen fikk Melby og direktør for Helsedirektoratet Bjørn Guldvog spørsmål fra lærere og ansatte i skoler og barnehager om smitteverntiltakene som ble presentert mandag. Mange har reagert på at det strammes inn i samfunnet ellers, men ikke i barnehager og skoler.

– Da vi stengte skoler og barenhager helt var det et veldig inngripende tiltak overfor barn og unge. Fordi vi regner dem som de mest sårbare har vi gjort en klar prioritering av at de skal ha den laveste tiltaksbyrden under pandemien. Smittemønsteret blant barn er også et annet. De blir også mindre syke, og færre har vært syke, og det er grunnen til at vi kan ha andre regler for barn enn for voksne, svarte Melby.

– Når vi prioriterer barn og unge prioriterer vi også automatisk foreldrene deres for at vi skal kunne holde samfunnshjulet i gang, sa Guldvog.

Les også: Lite koronasmitte i barnehage og skole

Skoleleders og - eiers ansvar

– Skal da lærere skal ha et dårligere smittevern for at elevene skal beskyttes?

– Nei, vi er opptatt av lærernes smittevern. Men vi mener det er trygt. Situasjonen i skolen kan vi kontrollere rammene på. Vi vet hvem vi har møtt og det er mindre risiko med mennesker vi møter hver dag, sammenlignet med for eksempel på t-banen hvor man møter nye mennesker hele tiden, sa Melby og la til:

– Jeg har imidlertid fått tilbakemeldinger fra lærere som mener at smittevernet ikke ivaretas godt nok. Jeg vil minne om at vi er på gult smittevernnivå. For videregående skoler betyr det for eksempel at anbefalingen er at elvene skal ha faste pulter. Selv om de er i ulike klasser, så kan man sørge for at de sitter med de samme medelevene. Men poenget er at det ikke skal være opp til den enkelte lærere å ivareta dette. Det er skoleleder og skoleeiers ansvar å sørge for at både læreres og elevers smittevern.

Både kunnskapsministeren og Bjørn Gulvåg understreker at de ønsker at kommuner og fylkeskommuner også skal benytte seg av rødt nivå om det er aktuelt.

– Vi ønsker ikke at man går direkte fra gult nivå til stenging. Det skal være en ganske alvorlig situasjon før man går til stenging, og ikke til rødt nivå. Vi mener vi kan tåle et ganske stort smittetrykk før vi går til stenging, sa Bjørn Gulvåg og understreket at dersom helsemyndighetene får ny kunnskap om at lærere i barnehager og skoler utsettes for mye smitte, vil de se på smitteverntiltakene og gjøre justeringer deretter.

– Men all erfaring nå sier at dette går ganske bra, sa Gulvåg.

Les også: – Smittevern er vanskelig med 37 elever i klassen

Lokale løsninger for barnehagene

Forrige uke presenterte forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge en studie gjort blant 52 barnehager i Norge. Den viser at de ansatte melder om en bedre barnehagehverdag i korona-tiden med bedre bemanning, trygge og faste barnegrupper og større nærhet til de voksne.

En undersøkelse fra Foreldreutvalget for barnehager viser også at en av fire foreldre var mer fornøyd med barnehagen under koronatiden.

Melby understreket i onsdagens nettmøte at det aldri ble innført nasjonale regler for å kutte i åpningstidene, og at det er et aktuelt tiltak dersom det må til for å ivareta smittevernet.

– Det er klart at det å ha høyere bemanning gir mange fordeler, ikke bare med tanke på smittevern. Men her må vi veie hensyn opp mot hverandre. For mange foreldre var det krevende at barnehagene bare var åpne fra ni til tre. Her må man finne gode lokale løsninger, sa Melby.

Les også: Nedstengningen av barnehagene under koronapandemien har ført til at både ansatte og foreldre har erfart hva som er en god barnehage

Ber arbeidsgiver vurdere hjemmekontor

Gjentatte ganger pekte kunnskapsministeren på at det er opp til kommuner og fylkeskommuner å innføre tiltak de mener er nødvendige for at smittevernreglene skal kunne overholdes.

– I det midlertidige lovverket er det mulig å ha noe hjemmeundervisning dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Det er kanskje mest aktuelt i videregående skoler, der det har minst negativ konsekvens for elevene. Jeg vil understreke at det finnes et stort handlingsrom for skoler og skoleeiere til å gjøre justeringer, for eksempel slik at ikke alle elevene kommer og går samtidig. Her må man finne gode løsninger som ivaretar smittevernet, men også elevene, sa Melby.

På spørsmål om hvorfor ikke lærerne også får rett til hjemmekontor når de ikke underviser

- Lærere kan også ha hjemmekontor så lenge det ikke er behov for at de er på skolen. Det er stor forskjell på hvilke fasiliteter lærerne har på lærerrommet, og der det er vanskelig å holde avstand vil jeg absolutt oppfordre arbeidsgiver til å se på mulighetene til å ta i bruk hjemmekontor. Det er vi i dialog med arbeidsgiver om.

– Men her må man se på lokale forhold. I Oslo er oppfordringen nå at alle som har mulighet for hjemmekontor skal ha det, understreket Bjørn Guldvog.

Må overholde reglene

En rektor ville vite hva som forventes at skolelederne skal prioritere når de står i skvis mellom forventningene om ordinær undervisning og det å ivareta smittevernet, og ikke får ekstra penger til å kunne ivareta begge.

Da var både kunnskapsministeren og helse-direktøren klare i sin tale:

– Man skal få ekstra penger til vikarer dersom det er behov for det. Utgifter til ekstra overtid, vikarer og renhold skal kompenseres. Det er viktig at man ikke belager seg på de vikarbudsjettene man la for et år siden, sa Melby.

– Når det er smittevernregler så må de overholdes. Det har veldig skadelige effekter for hele samfunnet om de brytes og der har skolene er viktig rolle, sa Guldvog.

Se hele nettmøtet her:

Powered by Labrador CMS