Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal mener det er vanskelig å forstå at ikke smitteverntiltakene også strammes inn på skoler og i barnehager.

UDF-lederen etter nye smittevern-tiltak:
– Henger ikke sammen

Smitteverntiltakene strammes inn, men ikke i skoler og barnehager. UDF-leder Steffen Handal etterlyser bedre forklaringer - og hjemmekontor også for lærere.

Publisert

– Det er stor uro blant våre medlemmer etter at smitteverntiltakene ble skjerpet inn, uten at det førte til strengere regler i skoler og barnehager. Nå får lærere beskjed om at de må begrense hvor mange de har nærkontakt med privat, men de kan møte over hundre elever i løpet av en uke. Det henger ikke sammen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Mandag kom nye smittevernregler, for landet og for Oslo spesielt. Der strammes det inn på hvor mange nærkontakter folk kan ha i løpet av en uke. Men i skoler og barnehager skal man fortsette som før. Det har skapt store reaksjoner blant lærere.

– Det er godt mulig det finnes gode begrunnelser for hvorfor myndighetene gjør som de gjør, men disse begrunnelsene er ikke godt nok kjent, sier Handal, som understreker at han skjønner uroen mange har.

– Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge. Betrygger ikke dette lærerne?

Oppdaterte smitteverntiltak

Nasjonale tiltak:

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Alle anbefales å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

I Oslo er regelen nå at antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

– De reaksjonene vi får nå, tyder på det motsatte.

Les også: Åpne skoler gir mindre smitte

Vil ikke gå til rødt nivå

I sosiale medier er det nå mange lærere som uttrykker sin bekymring.

"Nå «bør» jeg ikke ha samlinger med flere enn 5 stykker privat, samtidig som jeg er i et klasserom med 25 elever hver dag. I dette klasserommet så skal ikke meteren overholdes engang så lenge man er på gult nivå. Det finnes ingen logikk i dette", heter det i et innlegg på facebook-gruppen Status lærer.

Noen tok spørsmålene direkte til kunnskapsministeren, på hennes facebook-konto, etter pressekonferansen.

– Med tanke på at lærere har mange forskjellige klasser, og møter flere enn 50 hver uke, bør man gå fra gult til rødt i ungdomsskolen? ville en vite.

Men det avviser Guri Melby.

– Vi ser ikke noen grunn til at man nasjonalt skal gå fra gult til rødt i ungdomsskolen, det er relativt lite smitte i den aldersgruppa, svarer kunnskapsministeren.

– Vi strammer inn på en rekke områder for å få mindre smitte i samfunnet. Det vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, skriver Melby.

LES OGSÅ: Slik er smitteverntiltakene på de ulike nivåene

Vil ha hjemmekontor

Handal på sin side mener myndighetene nå må sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakernes krav på et trygt arbeidsmiljø ivaretas.

– Det kan innebær noe svekket kvalitet på tilbudet i skolene, men det er å foretrekker fremfor nedstenging, sier Handal.

– Betyr det strengere kohortinndelinger i skolen igjen, og begrensninger på når elevene kan møte opp fysisk?

– Jeg utelukker ingenting, men jeg er ikke smittevernekspert. Det jeg vet er hva våre medlemmer opplever. Og de er frustrert over manglende sammenheng mellom smittevernet i det store og det de ser på sin egen arbeidsplass. For meg er det for eksempel helt uforståelig at lærere ikke får tilgang til å benytte seg av hjemmekontor i tiden de ikke underviser.

Skoleledere i krysspress

Handal peker på at også skole- og barnehagelederne står i en meget krevende situasjon nå.

– Rektorer og styrere står et ekstremt krevende krysspress mellom forventningene om et tilnærmet ordinært tilbud og krav til smittevern, uten at de får mer penger for å løse oppgavene, sier forbundslederen.

– Det tikker stadig inn meldinger om smitte i skoler og barnehager nå, og fordi man ikke har ressursene som kreves til godt nok smittevern, blir mange flere elever enn nødvendig også rammet. Situasjonen nå er uheldig både for smittevernet og for elevene som risikerer karantene.

Powered by Labrador CMS