Øker bemanningen i barnehager i fem Oslo-bydeler

19 stillinger skal fordeles på barnehager i fem utvalgte Oslo-bydeler. Prosjektet vil koste 50 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

De fem utvalget bydelene er Alna, Stovner, Søndre Nordstrand, Grorud og Bjerke. Til sammen har byrådet satt av 50 millioner kroner til forsøket som starter i august og går over to år.

Pengene skal sørge for 19 stillinger fordelt mellom bydelene.

– Nok ansatte på jobb fremheves som den viktigste forutsetningen for god kvalitet både av ansatte selv og andre fagfolk. Ved å styrke bemanningen i barnehager i særlig levekårsutsatte områder håper vi å både redusere sykefraværet og sørge for enda bedre oppfølging av barna, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding.

Årsaken til at nettopp disse bydelene er valgt ut er at de har flest barn med ekstra ressursbehov. Bydelene skal selv få være med å velge ut hvilke barnehager som skal prioriteres inn i ordningen.

De kan også bestemme hvilken kompetanse de ekstra ansatte skal ha. Forutsetningen er at de ekstra medarbeiderne skal arbeide med hele barnegruppen og være en del av barnehagens grunnbemanning. De må også minimum ha utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant fagarbeiderutdanning.

Byrådsavdelingen vil engasjere en ekstern aktør til å gjennomføre en følgeevaluering av forsøke.

Bemanner opp i Oslo-barnehager

De 19 stillingene fordeles slik:

o Stovner – 6 stillinger

o Søndre Nordstrand – 5 stillinger

o Alna – 4 stillinger

o Grorud – 2 stillinger

o Bjerke – 2 stillinger

Fra før har man økt bemanningen i to andre bydeler:

o Grünerløkka – 2 stillinger

o Gamle Oslo – 4 stillinger

– Regjeringens bemanningsnorm har sørget for en minimumsbemanning som er tilnærmet lik i alle barnehager. Den tar ikke hensyn til barnas ulike oppfølgingsbehov. Jeg håper Guri Melby merker seg hva vi gjør i Oslo og kommer med en styrking av bemanningen i barnehagene så snart som mulig.

Les også: MDG vil ha bemanningsnorm i barnehagene i hele åpningstiden

Halverte sykefraværet

Byråden peker til at forsøket med økt bemanning som allerede er i gang i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo har hatt positive resultater. Ifølge byrådsavdelingene har flere barn fått et tilrettelagt tilbud så tidlig som mulig. De ansatte har også fått mer tid til å være sammen med barnegruppa og fått veiledning og økt kompetanse i å identifisere og støtte barn med behov for ekstra oppfølging.

Oslos byråd ser også til forsøk som er gjort i andre kommuner, blant annet i Stavanger. Der bemannet de opp i to barnehager. Resultatet var at de halverte sykefraværet på kort tid. Dermed gikk også vikarbehovet ned.

– I tillegg rapporterte de ansatte at det gav økt ro og trivsel i barnehagene, fortalte Eirik Faret Sakariassen (SV),leder i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger til Utdanningsnytt i 2019.

Oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).
Oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Barn har ulike behov, men fortjener de samme mulighetene. Språkstyrkende lek og læring i barnehagen krever tilstedeværende og involverte ansatte. Vi vil at bemanningen i barnehagene må være bedre tilpasset den virkeligheten våre medarbeidere må håndtere, sier Inga Marte Thorkildsen.

Leder for Utdanningsforbundet i Søndre Nordstrand, Lise Ones, er svært glad for satsingen.

– Sats på språkarbeidet i barnehagene

– Dette er en veldig god start. Og om jeg fikk bestemme nå så sørger vi for at disse stillingene kjøres inn i arbeidet med Oslo-standarden og språkarbeidet i barnehagene. Da ville denne satsingen henge godt sammen med andre satsinger, sier hun.

Ones har i flere innlegg på Utdanningsnytt beskrevet situasjonen i barnehagene i hennes bydel. I et av dem tok hun til motmæle mot språkvurderingen regjeringen vil innføre i barnehagene. Der skriver Ones:

"Barna og vi som jobber i barnehagene trenger ikke flere tester som stigmatiserer og gir negativt fokus til de som står på for å være en aktiv del av samfunnet. Vi trenger flere voksne som snakker norsk med barna, i riktig kontekst og med respekt og forståelse for at det er språket og språkutviklingen som er viktig i fremtiden".

– Dersom vi har ressurser nok til å jobbe mer og bedre med språkarbeidet i barnehagen, vil det også minste det spesialpedagogiske behovet. Drømmen er å ha en person i barnehagen og noen mobile spesialpedagoger som har kontroll på at vedtak og arbeid følges opp. På den måten kan vi gjøre arbeidet der barna er, sier Ones.

Hun viser til hvilke resultater de har fått i Færder kommune etter at de ansatte spesialpedagog i alle barnehagene. Der gikk antallet barn som får spesialpedagogisk hjelp ned med 41 prosent. Barna får også raskere hjelp.

Les også: Melby vil ha betre barnehagar

Bemanner opp i Tønsberg

Også i Tønsberg settes det i gang et prosjekt der bemanningen i tre barnehager styrkes med en pedagog og en assistent.

Der har de valgt å prioritere barnehager i områder der barns levekårsutfordringer er spesielt utfordrende. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan økt bemanning påvirker sykefraværet og kvaliteten på barnehagetilbudet.

– Politikerne viser med dette at de er opptatt av oppvekst, uttalte Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder for kommunale barnehager i Tønsberg, til Tønsberg blad.

Lise Ones mener man er vitne til en positiv trend.

– Vi ser at flere satser på bemanning etter hvert som fokuset på tidlig innsats øker. Det er veldig positivt, sier hun.

Powered by Labrador CMS