Fredrikstad bemanner opp i skole og barnehage for å få ned sykefraværet

Fredrikstad-politikerne har bestemt seg for å sjekke opp høyere bemanning kan få ned sykefraværet og øke trivselen for ansatte i oppvekst-sektoren.

Publisert Sist oppdatert

– Da vi vedtok flertallspartienes forslag til budsjett og handlingsplan i desember, lå det en verbalbestilling om et pilotprosjekt hvor vi øker grunnbemanningen i to utvalgte virksomheter i oppvekstsektoren og en virksomhet i helsesektoren for å se hvordan dette påvirker sykefraværet, forteller Silje Louise Waters, gruppeleder for SV i Fredrikstad og nestleder i Oppvekstutvalget.

Nå er administrasjonen i kommunen i gang med å velge ut to seksjoner som skal være med i prøveprosjektet som skal finansieres innefor budsjett.

Silje Louise Waters.

– Utvelgelsen gjøres på bakgrunn av fraværs-statistikk og hvem som ønsker å delta. Jeg håper vi får med én barnehage og én skole, sier Waters.

I fraværstoppen

Barnehagesektoren er en av sektoren i Norge med høyest sykefravær, på åtte prosent. Det er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle ansatte. Fraværet er noe høyere for barnehagelærere enn for assistenter.

En av tre barnehagelærere sier at det legemeldte sjukefraværet helt eller delvis skyldes arbeidsmiljøet, ifølge en rapport som ble publisert i oktober i fjor.

Da ble det klart at barnehagene er en av sju bransjer der det nå skal prøves ut systematiske tiltak for hva som skal til for å få ned sjukefraværet og å hindre at folk slutter. Bransjeprogrammet er en del av den nye IA-avtalen som skal gjelde fra 2019 til 2021.

I en undersøkelse Utdanningsforbundet forrige uke forteller barnehagelærere og styrere at de mener det er viktig å se på bemanningen for å forstå sykefraværet i barnehager.

"Flere sier at de opplever at arbeidet i barnehagen over tid har blitt mer krevende, fordi krav og forventninger har økt uten at ressursene har gjort det samme", heter det i undersøkelsen.

Over normen

– Målet er å få ned sykefraværet, men også bedre arbeidsmiljøet. Vi skal bemanne opp såpass at det ikke vil være nødvendig , forteller SV-politikeren i Fredrikstad.

– Men vi gjør dette først og fremst med tanke på barna. Det er til deres beste å ha en stabil voksengruppe rundt seg. Vi skal bemanne opp over normen, slik at det ikke skal være nødvendig å sette inn vikar ved sykdom, sier hun.

I et leserinnlegg i Fredrikstad Blad utdyper Waters:

Kommunedirektøren bes om å innføre et pilotprosjekt på to utvalgte virksomheter i utdanning og oppvekst og én virksomhet i helse og velferd hvor sykefraværet er høyt og hvor kommunen øker grunnbemanningen. Hensikten er å se om dette har en positiv innvirkning på sykefraværet, jf. pilotprosjekt i barnehagesektoren i Stavanger som viste seg å gi betydelig økonomisk effekt. Prosjektet finansieres innenfor budsjett.

Waters mener prosjektet også kan føre til besparelser på vikarbudsjettene.

– Skal den nye bemanningen gjelde i hele åpningstiden i barnehagen som blir med i prosjektet?

– Foreløpig har jeg ikke detaljer på hvordan dette skal løses i praksis.

– Skal de "ekstra" ansatte være barnehagelærere?

– De skal i alle fall være kvalifisert for jobben.

Powered by Labrador CMS