Et samlet storting vil ha en varig ordning med lærerstudenter som vikarer

Et stortingsflertall vil ha flere lærerstudenter inn som vikarer i skoler og barnehager. De mener det vil bidra til å løse vikarbehovet, få ned bruken av ukvalifiserte og gjøre studentene mer forberedt på arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag behandlet Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget de 16 forslagene opposisjonen har fremmet for å øke rekrutteringen til læreryrket, få lærere som har forlatt yrket tilbake til skolen, og øke andelen kvalifiserte lærere i undervisningsstillinger.

Et av forslagene, som nå får regjeringens og Frps støtte, er at det legges til rette for at flere lærer- og lektorstudenter skal kunne ta vikartimer i skolen under utdanningen, og at dette blir en varig ordning også etter koronapandemien.

En samlet komite mener det vil styrke praksiskunnskapen og gjøre studentene bedre forberedt til arbeidslivet. I tillegg vil det bidra til å løse vikarbehovet på en god måte.

– Mange skoler sliter med å finne tilgjengelige, kvalifiserte vikarer. Lærer- og lektorstudenter kan være et viktig bidrag til å fylle vikarbehovet i skolen, også etter koronaepidemien, skriver 1. nestleder i komiteen, Høyres Kent Gudmundsen, i en e-post til Utdanningsnytt.

Det er også kjent at regjeringspartiene og Frp foreslår å stramme inn loven, slik at kommunene plikter å organisere vikarordningene bedre.

Les også: Vikartørke og slitne ansatte preger barnehagene i Oslo

Permanent ordning

Han trekker frem at det siste året har vært et krevende år for både elever og lærere i hele landet, og roser de ansatte for jobben de har gjort.

– Lærere over hele landet har imponert stort når de flere ganger har snudd seg rundt for å sørge for at elevene får undervisningen de har rett på. Skolene og lærerne har stått i en ekstrem og vanskelig situasjon, og mange har hatt behov for ekstra vikarer i pandemien, sier Gudmundsen.

I november i fjor la kunnskapsminister Guri Melby frem et forslag om å la lærerstudenter vikarere i skoler og barnehager for å fylle det akutte vikarbehovet.

– Men selv uten pandemi, er det behov for gode vikarer i skolene, påpeker Gudmundsen.

Nå vil et samlet Storting gjøre ordningen permanent.

– Langt bedre ressurs

– Selv om lærerstudenter fremdeles er studenter, og ikke ferdig utdannet og kvalifiserte lærere, så vil de i alle fall være en langt bedre ressurs enn vikarer som ikke har samme pedagogiske og faglige grunnlag, sier Gudmundsen.

Vi mener det er riktig å tilsette lærerstudenter i disse stillingene dersom man ikke får tak i kvalifiserte lærere som vikarer, og så langt det er forenlig med studentenes studieprogresjon. Det blir viktig at vi får til en slik vikarordning i nær dialog mellom skoler og utdanningsinstitusjoner slik at man lokalt på det enkelte studiested kan ivareta forhold som berører studentenes studieprogresjon, sier han.

Komiteen trekker frem at det i sektoren er blitt lagt vekt på at vikarordninger med lærerstudenter er noe som best organiseres på lokalt nivå av den enkelte høyskole eller universitet i samarbeid med kommunene, skolene og barnehagene der studentene har praksis.

Pedagogstudentene, studentorganisasjonen i Utdanningsforbundet, har vært positive til bruk av studenter som vikarer i koronatiden. De har ment at det kan bidra til å avlaste i skoler og barnehager, samtidig som studentene vil få relevant erfaring og arbeidspraksis.

Powered by Labrador CMS