Kent Gudmundsen

Stortingsflertall vil ha flere faste vikarer og fagpåfyll

Regjeringspartiene og Frp foreslår en rekke tiltak for å rekruttere og utdanne flere lærere, men også beholde dagens lærere.

Det er rundt 40.000 med lærerutdanning som ikke jobber i skolen i Norge i dag, ifølge SSB.

Stortingsflertallet vil blant annet åpne for at fagskolesektoren kan bidra til å utdanne flere yrkesfaglærere og øke forpliktelsene til skoler og skoleiere om å ha gode vikarordninger. De økte forpliktelsene skal sikre kvalifiserte vikarer i faste og hele stillinger.

Les denne: Kraftig økning i vikarbruk innen barnehager og skoler

Partiene vil også beholde kompetansekravene for at elever skal møtes med kompetente lærere, men også at lærerne får fylt på med kompetanse.

– Nå foreslår vi å stramme inn loven, slik at kommunene plikter å organisere vikarordningene bedre. Det vil gi flere kvalifiserte lærere i klasserommene fremover. Det er også fremdeles titalls tusen lærere i Norge som ikke har nok fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk, sier saksordfører Kent Gudmundsen (H) til VG.

Han viser til at 7.350 matematikklærere, 8.000 engelsklærere og 5.900 norsklærere mangler tilstrekkelig fagkompetanse.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS