Svensk spørreundersøkelse:
Hver fjerde grunnskolelærer svarte at de hadde hatt covid-19

I en spørreundersøkelse svarte hver fjerde svenske grunnskolelærer at de hadde hatt covid-19. 60 prosent mente de var blitt smittet på arbeidsplassen.

Publisert

Lärarnas Riksförbund står bak undersøkelsen som ble sendt til 1050 lærere i et tilfeldig utvalg, hvorav 59 prosent svarte. Undersøkelsen ble gjennomført en uke i slutten av april og ble først omtalt av Skolvärlden.

– Man har ikke tatt lærernes uro på alvor, og det her viser at det er et feilsteg, sier leder i forbundet, Åsa Fahlén, til Skolvärlden.

Kommer på skolen med symptomer

Også i Sverige har det vært diskusjoner om hvor utsatt ansatte i skoler og barnehager er for smitte, og om de bør prioriteres i vaksinekøen.

Fahlén i Lärarnes Riksförbund mener det er vanskelig å få til godt smittevern i skolene, og at lærerne bør fram i vaksinekøen for å unngå smitte og sykdom.

Les også: Å åpne vinduet er den enkleste måten å begrense koronasmitte

Skolvärlden lister opp følgende funn fra spørreundersøkelsen:

  • 24 prosent av lærerne i grunnskolen svarer at de har hatt covid-19.
  • 15 prosent av lærerne i videregående svarer at de har hatt covid-19.
  • 6 av 10 mener de ble smittet på arbeidsplassen.
  • 8 av 10 svarer at de i løpet av perioden har opplevd å være redd for å gå på jobb på grunn av covid-19.
  • Mange svarer at kollegaer og elever ofte kommer på skolen til tross for at de har symptomer på smitte.

Denne type spørreundersøkelser er ikke nødvendigvis representative for hvordan tilstanden faktisk er ute på skolene, ettersom utvalget er lite, og det også kan være forskjeller mellom dem som velger og ikke velger å svare på denne type undersøkelser.

Sverige har også hatt langt høyere smittetall enn Norge, og rundt ti prosent av befolkningen har fått bekreftet covid-19.

Les også: Utdanningsforbundet og KS med felles anbefaling om overtid for lærere

Myndighetene: – Lærere ikke mer utsatt

Folkhälsomyndigheten har pekt på at deres tall viser at ansatte i skoler og barnehager ikke er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper som også har mye menneskelig kontakt, som helsepersonell og ansatte i tannhelsetjenesten. De har heller ingen økt risiko for å bli alvorlig syke, ifølge tallene fra Folkhälsomyndigheten.

Samtidig er disse undersøkelsene gjort i 2020, før den britiske og mer smittsomme virusvarianten ble dominerende. I Norge har tallene etter nyttår vist at ansatte i skoler og barnehager nå er mer utsatt for smitte enn mange andre yrkesgrupper, særlig i Oslo, hvor smitten har vært høy. De siste tallene viste at barnehageansatte lå på smittetoppen blant yrkesgruppene i hovedstaden.

Les også: Thorkildsen ber Melby om snarlig vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten sier til Skolvärlden at undersøkelsen fra Lärarnas Riksförbund er basert på selvrapportering, mens myndighetene tall er kvalitetssikret på en annen måte. Han sier vaksinasjonsstrategien står fast.

– Vi har vært tydelige på at det svenske vaksinasjonsprogrammet først og fremst skal jobbe for å få ned antallet alvorlige sykdomstilfeller og antall døde ved covid-19. Der hører ikke lærergruppen eller skolegruppene hjemme, der rammes man ikke på den måten, sier Tegnell til Skolvärlden.

Powered by Labrador CMS