Nå er ansatte i barnehagene på smittetoppen i Oslo

Tallene for perioden januar til mars viser at også grunnskolelærerne i Oslo er mer utsatt for smitte enn de fleste andre yrkesgrupper.

Publisert Sist oppdatert

Det viser nye tall om smittesituasjonen i ulike yrkesgrupper som Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert.

– Tallene som nå også inkluderer smittede i perioden fra januar til 12. mars 2021, indikerer fortsatt høyere smitteforekomst for barnehagelærere, grunnskolelærere og assistenter i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Dette gjelder særlig for ansatte i Oslo, sier forsker Kjetil Telle ved FHI.

Tallene for hele landet viser at serveringsbransjen og taxisjåfører er mest utsatt for smitte, men i Oslo er det noen andre som er mest smitteutsatt, nemlig barnehageassistentene.

Men også barnehagelærerne og grunnskolelærerne i Oslo er høyt på listen over smitteutsatte grupper. Lærere i videregående skole og universitet/høyskole ligger derimot under snittet, både i Norge totalt og i Oslo.

Mer smitteutsatt enn andre

Her er oversikten fra FHI, hvor den lyseblå søylen er de mest utsatte gruppene i Oslo.

Antall med bekreftet covid-19 per 1000 yrkesaktive i forskjellige yrker i Norge, fra 1. januar til 12. mars 2021. De vertikale linjene viser gjennomsnittet for alle yrkesgrupper.

– Bekymra og slitne

Flere barnehageansatte har ytret bekymring for situasjonen den siste tiden, med økt smitte blant barn og unge. Mens ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo har hjemmeskole, er barneskoler og barnehager fortsatt åpne.

– Medlemmene er bekymra og slitne. De er først og fremst redd for å smitte andre; å ta med seg smitte til barnehagen og å ta smitten med seg hjem fra jobb, sa Aud Øygarden, leder for Utdanningsforbundet i bydelen Vestre Aker, i en sak om vikartørke og slitne barnehageansatte.

Den nye studien fra FHI kan ikke si noe om hvor de ansatte er blitt smittet, om det er på arbeidsplassen i barnehager og skoler, eller om smitten skjer andre steder. Men de viser til at med mye smitte i samfunnet, har de som må fortsette å møte på jobb fysisk sannsynligvis flere nærkontakter enn andre.

Powered by Labrador CMS