Kunnskapsminister Guri Melby (V) og Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Bildet er tatt under et besøk på Ellingsrudåsen skole i Oslo i fjor.

Thorkildsen ber Melby om snarlig vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

Ansatte i barnehage og barneskole kan ikke beskytte seg med avstand og/eller verneutstyr slik som de fleste andre som må være fysisk på jobb har mulighet til, skriver byråd Inge Marte Thorkildsen (SV) i et brev til kunnskapsminister Guri Melby (V) i dag.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et av punktene som skolebyråden i Oslo peker på i brevet hvor hun kommer med en tydelig forventning om at alle som jobber i barnehager og grunnskoler, inkludert spesial- og støttepedagoger, bør få vaksine så raskt som mulig etter at risikogruppene er vaksinert.

– Det er spesielt viktig at ansatte i spesialbarnehager og spesialskoler raskt får vaksine da disse barna er spesielt sårbare for fravær blant de faste ansatte, skriver Thorkildsen.

Hun peker også på at høyt koronarelatert fravær i barnehagene skaper problemer for driften og innebærer en stor belastning på de som er på jobb.

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

– FHI sin kartlegging viser at ansatte i barnehager og skoler, spesielt i Oslo, har en økt smitterisiko. Det muterte viruset smitter lettere blant barn og fra barn til voksne. I Oslo er det fortsatt en høy smitte blant de yngste barna, spesielt i noen bydeler, sier hun.

Hun frykter også at redselen for smitte vil føre til at ansatte «bevisst eller ubevisst» unngår nærhet til barna.

– Slik distansering kan være skadelig for de minste og er spesielt uheldig nå når mange barn opplever hyppig utskifting av omsorgspersoner i barnehagene på grunn av høyt fravær.

I brevet heter det at «vaksinering av ansatte i barnehager og barneskole vil få flere positive effekter både for barna, de ansatte og samfunnet i stort. Mindre smitte og karantene samt lavere fravær generelt vil gi et mer stabilt tilbud.»

Les: Oslo Høyre vil prioritere lærere for vaksine

– Det er bra for barna, for våre ansatte og for foreldre og deres arbeidsgivere. Dersom færre blir smittet i barnehager og skoler vil også færre føre smitte videre til søsken, foreldre, ektefeller eller barn. Det bidrar til å holde smittetallene nede. Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler betyr også tryggere ansatte med mer overskudd til å gi alle barn den omsorg og oppfølging de trenger, skriver Thorkildsen.

Når det gjelder spesialskoler bør vaksinering av ansatte gjelde alle trinn, ikke bare grunnskole, mener byråden.

Les hele brevet her: Vaksinering for å sikre et godt tilbud til de minste barna

Powered by Labrador CMS