Bidrar ikke til å ta barns livsverden på alvor, mener forskerkollerger.

Kolleger av Thomas Nordahl kaller smilefjeskartlegging et feilspor

I et leserinnlegg i Dagsavisen går 17 nåværende og tidligere kolleger av forskerteamet til professor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet hardt ut mot smilefjeskartleggingen av barn.

Publisert

«Hvis det virkelig er barns subjektive opplevelse av sin hverdag vi ønsker å forstå, er denne type undersøkelse et feilspor», heter det i innlegget i Dagsavisen der 17 nåværende og tidligere kolleger av professor Thomas Nordahl retter kritikk mot den mye omtalte smilefjeskartleggingen.

Kartleggingen, der elever fra 1. - 10. trinn evaluerer seg selv ved hjelp av smile- og surefjes, er en del av et større skoleutviklingsarbeid utviklet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høyskolen i Innlandet, med Nordahl i spissen.

Kritikken handler om etikk og metode, men også helt overordnet om verdimessige og vitenskapsteoretiske begrunnelser for forskning og hva forskningen bør bidra med.

«Den type undersøkelser som debatten dreier seg om, representerer en bestemt tradisjon og forståelse innen forskning. Denne tradisjonen har etter hvert fått politisk medvind, på tross av flere tiår med vitenskapsteoretisk kritikk. Undersøkelsene gir enkle svar på komplekse forhold. De gir inntrykk av å avdekke virkeligheten, mens det vi står overfor er en konstruksjon tilpasset en tiltakstenking hvor forskning og kommersielle interesser lever i usunn sameksistens.», heter det i innlegget.

De avslutter med en advarsel: «Dette er ikke en kartlegging til barns beste, men et uttrykk for konkurransesamfunnets behov for å kartlegge befolkningens potensiale for mer veltilpassede og prestasjons- orienterte individer.»

Innlegget er undertegnet av Anne Bregnballe, Anne Sigfrid Grønseth, Gudrun Saelen Halmrast, Rune Hausstätter, Ragnfrid Kogstad, Dag Leonardsen, Lars Monsen, Synnøve Myklestad, Halvor Nordby, Randi Nordlien, Lene Nyhus, Eli Skjeseth, Jenny Steinnes, Noralv Veggeland, Stine Vik, Bergljot Østerås og Bjarne Øvrelid.

Ifølge Dagsavisen er de lærerne, forskere og to tidligere ansatte ved HINN.

Sju av dem ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, der også professor Nordahl og hans team tilhører. Resten hovedsakelig fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

I en sms til Dagsavisen skriver professor Thomas Nordahl: «Jeg tror ikke at jeg skal kommentere hva mine kolleger mener.". Han bekrefter samtidig at han var kjent med at det kom et innlegg.

Powered by Labrador CMS