Hva får man for 5,3 milliarder i dag? En kilometer vei i Oslo-området. Eller en ekstra barnehagelærer i hver barnehage.

For 5,3 milliarder kan vi få en ekstra barnehagelærer i hver barnehage eller en kilometer vei

Debatt: Jeg vet hva jeg velger.

Publisert Sist oppdatert

Hva får man for 5,3 milliarder i dag? En kilometer vei ved regjeringskvartalet, eller en ekstra barnehagelærer i hver barnehage. Jeg vet hva jeg velger.

Barnehagens grunnbemanning er kritisk sårbar. Flere av våre medlemmer i Utdanningsforbundet forteller om barnehagebarn som opplever barnehagehverdagen som utrygg, og at de selv verken har tid nok til å planlegge for barnegruppen eller følge opp enkeltbarn. 

Når rammene for arbeidet står i veien for å gi barnehagebarna det pedagogiske tilbudet de har krav på, vil dessverre mange barnehagelærere velge seg bort fra yrket.

Forslag til løsning

Sektoren har ropt varsku lenge nok nå. Situasjonen er uholdbar og kan ikke fortsette. Det kreves politisk handling, dersom barnehagens pedagogiske tilbud ikke skal drives uforsvarlig grunnet for dårlig bemanning. 

Det er det pedagogiske arbeidet, utført av barnehagelærere, som gjør barnehagen til en barnehage. Derfor trengs det flere barnehagelærere, i tillegg til den grunnbemanningen vi har i dag. 

Utdanningsforbundet har utviklet en modell for hvordan vi kan lov- og forskriftsfeste at flertallet av barnehagens ansatte er barnehagelærere, samtidig som grunnbemanningen øker. I tillegg til en styrking av barnehagelærernormen, mener vi det må være minst en ekstra barnehagelærer i hver barnehage.

Modellen innebærer:

1. å styrke dagens barnehagelærernorm til 1 : 6 (under tre år) og 1 : 12 (over tre år)

2. å sikre alle ordinære barnehager én ekstra barnehagelærer

3. at det utløses ett nytt barnehagelærerårsverk per åtte barnehagelærerårsverk i de større barnehagene

Ved å gjøre dette sikres alle landets barnehager minst én ekstra barnehagelærer, og det vil utgjøre en samlet barnehagelærerandel på nærmere 60 prosent. Grunnbemanningen vil også reelt øke, og dermed sikre flere ansatte gjennom barnehagedagen.

Finnes en reservestyrke

Er det realistisk? vil flere spørre seg. Ja, det er det. Det er ingen mangel på barnehagelærere i Norge, bare i barnehagen. Ifølge Statistisk sentralbyrå arbeider kun seks av ti barnehagelærere i barnehagen. Det betyr at det finnes en reservestyrke på cirka 18 000 barnehagelærere.

En offensiv satsing på økt barnehagelærerandel kan til og med virke rekrutterende, og bøte på flukten fra yrket. Enkelte studier indikerer at størrelsen på fagmiljøet har betydning for rekruttering.

Ifølge en rapport utarbeidet av KS i 2018 ønsker nyutdannede seg sterke fagmiljøer.

Vår modell koster 5,3 milliarder kroner. Eller en kilometer vei. Det er med andre ord fullt mulig å få til, dersom det finnes politisk vilje. 5,3 milliarder kroner for å sikre barnehagebarn en god start på livet. Det er hva jeg går for. Det er det verdt.

Powered by Labrador CMS