Ansatte i barnehagene får ikke flere armer av videreutdanning

Debatt: Den lave bemanningen i barnehagene går utover barna i den mest sårbare tiden av livet. 

Publisert

I mange år har ansatte i barnehagene skrevet utallige innlegg om bemanningsnormen, som er altfor svak! For lite ressurser, for mange oppgaver og for liten tid å gjøre disse oppgavene på, fører til et arbeidspress som svært mange ikke klarer å stå i. 

I en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant sine medlemmer, ser 1 av 3 barnehagelærere for seg å slutte i yrket i løpet av 1-3 år. Samtidig stuper søkertallet til barnehagelærerutdanningen, og bare de siste to årene har søkertallet falt med 41 prosent. Det får meg til å bli urolig for hvordan den allerede altfor dårlige bemanningen i barnehagene utvikler seg de neste årene.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bevilge 595 millioner til videreutdanning av barnehagelærere. Jeg har selv benyttet meg av muligheten til å ta videreutdanning, og er veldig glad for det valget. Kvalifiserte ansatte i barnehagene er avgjørende for at barna skal få god pedagogisk kvalitet, men uansett om vi får mer kompetanse får vi ikke flere armer, eller muligheten til å støtte, veilede eller hjelpe flere barn samtidig. En følelse som ofte går igjen er å være utilstrekkelig, og den følelsen kombinert med å være sliten, tærer noe fryktelig på!

Behov for større grunnbemanning

Slik bemanningen i barnehagene er i dag, har vi ikke tid til å bruke videreutdanningen vår. Vi må ofte legge pedagogiske opplegg til side både på grunn av bemanningen, og på grunn av utallige andre oppgaver. I dag klarer vi ikke å gjøre den jobben både rammeplanen for barnehagen, barnehageloven og andre styringsdokumenter sier vi skal. Vi klarer ikke hele tiden å være til stede og hjelpe og støtte de barna som trenger det. Vi har ikke tid og ressurser til å gi barna den pedagogiske kvaliteten som vi så gjerne ønsker å gi dem. Vi trenger en større grunnbemanning, mer enn videreutdanning.

Jeg er enig med Gry Camilla Tingstad når hun sier at alarmene bør ringe når influensasesongen er nok til å slå ut en hel profesjon. Vi hører hvert år om barnehager som må stenge en eller flere avdelinger/baser på grunn av sykdom. Det blir også publisert utallige kronikker fra barnehageansatte som ikke klarer å stå i yrket lenger, grunnet den lave bemanningen og de mange oppgavene vi skal utføre på tross av dette. 

Mange ganger er det ikke mulig å oppdrive vikarer, siden etterspørselen er større enn det vikarbyråene klarer å dekke. I tillegg kan vi ikke leie inn vikarer hver gang noen er borte, på grunn av de ressursene vi er gitt. Så bemanningssituasjonen i barnehagene er alvorlig!

Vi må bli hørt

Jeg har allerede ved flere anledninger skrevet innlegg som synliggjør den lave bemanningen i barnehagene. Som går utover barna i den mest sårbare tiden av livet, og ansatte som har en umulig oppgave med å gjøre den jobben styringsdokumentene sier vi skal. Dessverre opplever vi gang på gang at ingenting skjer, og at vi som utfører denne jobben ikke blir lyttet til av de som bestemmer i dette landet. 

Jeg kommer imidlertid ikke til å slutte å si fra, fordi jeg ønsker å fortsette å kjempe for at vi skal få ressurser til å utføre denne jobben slik vi både ønsker og skal. Vi trenger flere ansatte eller kortere åpningstider i norske barnehager!

Referanseliste

Mejlbo, K. (4. november 2023). Nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1-3 år.
Hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaerer-stress-sykefravaer/nesten-1-av-3-barnehagelaerere-ser-for-seg-a-slutte-i-jobben-i-lopet-av-1-3-ar/370770.

Mejlbo, K. (7. november 2023). Hvor er ambisjonene deres for skoler og barnehager?
Hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaerer-ks-laererutdanning/lave-sokertall-handal-peker-pa-ks-hvor-er-ambisjonene-deres-for-skoler-og-barnehager/357230.

Regjeringen. (4. november 2023). Statsbudsjettet 2023: A til Å.
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-a-til-a/id2928125/?expand=2929720.

Tingstad, G. C. (7. november 2023). Øk bemanninga eller kutt åpningstida.
Hentet fra: https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/GMA8bB/oek-bemanninga-eller-kutt-aapningstida.

Powered by Labrador CMS