Barnehagen som avgjørende faktor i utdanningsløpet

Debatt: Barnehagen er en svært viktig faktor for hvordan skolegangen blir for seksåringen som entrer klasserommet for første gang.

Publisert Sist oppdatert

Jeg er lektor i videregående skole, men vil trekke fram barnehagen som den første og kanskje den viktigste pedagogiske arenaen som barn møter. Som lærer i videregående skole i 25 år vil jeg hevde at kvaliteten på barnehagen er en svært viktig faktor for hvordan skolegangen blir for seksåringen som entrer klasserommet for første gang.

I 1970 i gikk 2,8 prosent av norske barn i barnehagen. Jeg var selv en av disse heldige og har faktisk et svakt minne om at vi gikk tur på en lang rekke med et langt tau mellom oss. Hvor mange barnehagelærere som var med er litt uklart.

På de 53 årene som ligger mellom oss og 1970 har barnehagen som samfunnsinstitusjon gått gjennom en revolusjon, blant annet som et resultat av likestillingskampen og norske kvinners inntog i arbeidsmarkedet. I dag går 98 prosent av norske barn i barnehagen og i praksis er barnehagen blitt en del av utdanningsløpet for norske barn.

Mye godt har skjedd i denne sektoren de siste tiårene; full barnehagedekning og lavere foreldrebetaling har vært tiltak som har ført til at de aller fleste norske barn nå får delta på dette første «trinnet» i utdanningsløpet. Så langt, så godt.

Noe står likevel igjen på «to do-listen» for politikerne nasjonalt og lokalt. Bemanningssituasjonen i mange barnehager er kritisk, og spesielt er det andelen kvalifiserte barnehagelærere det handler om. Man skal ikke bla lenge på en nyhetsside før man finner barnehageansatte som forlater yrket i rein frustrasjon. 

Følelse av utilstrekkelighet

Det som ofte går igjen i disse historiene, er følelsen av utilstrekkelighet i jobben. Det er for få ansatte per barn, og slitasjen på de ansatte er uforsvarlig stor. Fra 1.august 2018 ble det innført en ny pedagognorm som slår fast at 43 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere. Daværende utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte:

«Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage» (fra regjeringens hjemmeside).

I en drømmesituasjon skulle vel egentlig alle som jobbet i barnehagen, være kvalifiserte pedagoger? I skolen, både i grunnskolen og videregående, har man det siste tiåret økt kravet til andelen kvalifiserte pedagoger. Lærernormen ble innført høsten 2018. Dette er selvsagt et signal om at det er personer med godkjent pedagogisk utdanning som er nøkkelen for å gi barna det de har krav på i sin skolegang.

Hoveddelen av de barnehageansatte bør være pedagoger

En barnehage med mange barnehagelærere vil i større grad kunne jobbe systematisk for å gjøre kravene i rammeplanen om til praksis. Barnet vil ha fått støtte og verktøy til å håndtere sosiale situasjoner og til å være en del av en gruppe og vokse sammen med de han eller hun har rundt seg. Denne jobben er for viktig til å overlates til «hvem som helst». Det burde være selvsagt at hoveddelen av de ansatte i norske barnehager er pedagoger med innsikt i de utrolig viktige første årene for barnet.

I videregående skole møter vi ofte elever som strever, det kan være faglig eller sosialt. Ofte har jeg tenkt at de problemene vi ser når eleven er 16 år har lange røtter. Om denne elevens skolegang helt fra første klasse har vært en lang rekke av nederlag er det ikke vanskelig å forstå ungdommens utfordringer i videregående. Derfor er det så utrolig viktig at barnehagen, som den første pedagogiske arenaen, gir barnet læringsglede og styrke til å takle alle utfordringene som uansett kommer i den videre skolegangen.

Min påstand er at hvis det går bra i barnehagen vil det også øke sjansene for at det skal gå bra i skolen. Dette kan man finne støtte for i både nasjonal og internasjonal forsking. Barnehagen er ikke bare et sted barnet er mens mor og far jobber. Det er den første og kanskje også derfor den viktigste pedagogiske arenaen barnet møter.

Denne utrolig viktige jobben er det kvalifiserte barnehagelærere som kan gjøre! Det er derfor på høy tid at våre politikere nasjonalt og lokalt anerkjenner hvor viktig det er med voksentetthet i barnehagen og da spesielt tettheten av pedagoger. Det må nå være tid for de minste!

 

 

Powered by Labrador CMS