– Barnehagefolk kan ikke stille seg bak stortingsmeldingen

– Dette er et veivalg som fagfolk og eksperter på barnehagefeltet ikke kan støtte, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal om regjeringens stortingsmelding "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen" som ble lagt fram i dag.

Regjeringen vil ha krav til progresjon og utbyttebeskrivelser for hva barn skal lære i barnehagen.

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lagt fram stortingsmeldingen "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen". Regjeringen har selv presentert meldingen som et veivalg i barnehagepolitikken. – Dette er et veivalg som fagfolk og eksperter på barnehagefeltet ikke kan støtte. Regjeringen vil lage «utbyttebeskrivelser» og «krav til progresjon». Dette er ferdighetsmål, slik vi leser det, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ifølge udf.no.

 

Mindre læring?

Slik Utdanningsforbundet ser det, er det ikke noe belegg for at denne stortingsmeldingens forslag vil gi mer læring i barnehagen.

– Disse forslagene kan tvert imot gi mindre læring, fordi man går bort fra den helhetlige tilnærmingen og snevrer inn innholdet i barnehagen, sier Handal.

– Det vi skulle ha ønsket oss var en stortingsmelding som ga full gass i den retningen vi allerede går, slik at vi kunne ha styrket kompetansen i barnehagen, og konsentrert oss mer om hva barnehagen skal tilby, framfor hva barna skal prestere.

 

Førskolemelding – ikke barnehagemelding

Den nye stortingsmeldingen legger stor vekt på barnehagen som skoleforberedende. Kunnskapsministeren foreslår å styrke språkarbeidet og overgangen fra barnehage til skole. I meldingen heter det blant annet «Jo eldre barna blir, jo mer tid vil bli brukt også til voksenledet, strukturert arbeid i forbindelse med de fem fagområdene». – De aller fleste barna i barnehagen er tre år eller yngre, og meldingen sier ikke mye om hvordan innholdet i barnehagen skal bli bedre for dem. Regjeringen har først og fremst laget en førskolemelding, sier Handal.

 

Bryter med en god tradisjon

Den nordiske barnehagen får stadig mer anerkjennelse for å ha en helhetlig og barnevennlig tilnærming. OECD ser på dette som et klart kvalitetstrekk.– Stortingsmeldingen bryter med den nordiske barnehagetradisjonen. Regjeringen snevrer nå inn barnehagens innhold, gjennom å legge så mye vekt på språkferdigheter og det skoleforberedende, sier Handal.

 

Les hele reaksjonen fra Utdanningsforbundet på udf.no her

Powered by Labrador CMS