Hege Mygland i KS.

KS om overtidskonflikten med lærerne:
«I disse pandemitider bør arbeidstidsavtalen praktiseres med fleksibilitet og romslighet fra alle parter»

KS sier nei til en egen koronaavtale for lærerne. Lærerorganisasjonene vil nå kreve forhandlinger om en midlertidig særavtale, og de mener det haster.

Publisert

Lærerorganisasjonene er i konflikt med kommuneorganisasjonen KS om manglende overtidsbetaling av lærere i koronaperioden.

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund ønsker en egen koronaavtale for lærerne, ettersom gjentatte undersøkelser viser at de jobber langt mer enn vanlig, men uten å få overtidsbetalt. Men KS sier nei.

Torsdag denne uken hadde partene et nytt møte uten å komme til enighet.

– Bidratt til å provosere

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier beskjeden de fikk etter møtet med administrasjonen i KS var at disse ikke har fullmakt til å inngå noen egen avtale.

– Vi kommer derfor nå til å kreve særavtaleforhandlinger om en midlertidig og tidsbegrenset særavtale, så får vi se hvordan KS responderer på det, sier Handal.

Han sier KS presenterte et dokument på møtet som de mener fungerer som en veileder overfor kommunene.

– Men det skrivet opplever vi kun som en konstatering av fakta. Det vil ikke føre til de nødvendige endringene i hvordan kommunene praktiserer dette. Den veiledningen KS har gitt rundt dette til nå, har ikke bidratt til å løse problemet. Tvert imot har det enkelte steder bidratt til å provosere, sier Handal.

Les også: – Ingen ønsker vel at overtid ikke skal kompenseres?

«Fleksibilitet og romslighet»

Avdelingsdirektør for forhandling i KS, Hege Mygland, skriver i en e-post til Utdanningsnytt at det er nedfelt bestemmelser om overtidskompensasjon i SFS 2213, som er arbeidstidsavtalen for lærere.

– Og KS veileder kommuner og fylkeskommuner om denne særavtalen. I disse pandemitider bør arbeidstidsavtalen praktiseres med fleksibilitet og romslighet fra alle parter, skriver hun.

Hun skriver at det ikke er tvil om at undervisningspersonalet i stor grad det siste året har forholdt seg til hyppige endringer og tilpasset seg en ny arbeidshverdag. Hun viser til nye undervisningsformer, nye måter å følge opp elevene på, nye vurderingsformer og nye samhandlingsformer.

– Men arbeidsbelastningen både for lærere og alle andre arbeidstakere varierer veldig – fra kommune til kommune, fra skole til skole og mellom lærere innad på en og samme skole. KS mener derfor at det er viktig med tett dialog mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker om både arbeidsoppgaver og samlet arbeidsbelastning, og hva som kan gjøres for å redusere den samlede arbeidsbelastningen. Dette er også en forpliktelse som kommunene som arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven, skriver Mygland.

Les også: Lagde felles overtidsregler for lærere i pandemitid.

– Møter veggen

Steffen Handal mener det haster med å få på plass en løsning på konfliktene rundt overtidskompensasjon som har oppstått ute i flere kommuner og fylkeskommuner.

– Noen steder får man dette til, og det er bra, mens andre steder møter våre tillitsvalgte veggen. Derfor trengs det en egen innsats fra partene sentralt, og den handler om mer enn veiledning.

– KS sier at i disse pandemitider bør arbeidstidsavtalen praktiseres med fleksibilitet og romslighet fra alle parter. Hva synes du om det?

– Den formuleringen er så ullen at den er vanskelig å forholde seg til. Jeg kan ikke se at det kan bidra til de nødvendige endringene i hvordan dette praktiseres ute i kommunene. Men sitatet er representativt for den holdningen administrasjonen i KS har hatt til dette problemet, sier Handal.

Powered by Labrador CMS