Steffen Handal og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, under tariffoppgjøret i 2019.

Steffen Handal om overtidskonflikt med KS:
– Ingen ønsker vel at overtid ikke skal kompenseres?

Lærere jobber mer enn før, men får i liten grad overtidsbetalt. Nå er det full klinsj mellom lærerorganisasjonene og KS.

Publisert

Lærerorganisasjonene er i konflikt med kommuneorganisasjonen KS om manglende overtidsbetaling av lærere i koronaperioden.

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund ønsker en egen koronaavtale for lærerne, ettersom gjentatte undersøkelser viser at de jobber langt mer enn vanlig, men uten å få overtidsbetalt.

Fredag forrige uke hadde partene et møte, uten å komme til enighet. Torsdag denne uken møtes de på ny.

Strid knyttet til arbeidstidsavtalen

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, viser til at mange lærere nå jobber overtid og får ekstra oppgaver uten å bli kompensert.

– Og den veiledningen KS har gitt til kommunene om dette har ikke bidratt til å løse problemet, sier han.

– Hvor mye ansvar har lærerne selv for å kreve overtid? Kan de ikke nekte å jobbe ekstra, hvis de ikke får betalt?

– Lærerne har en særegen arbeidstidsavtale som passer godt til normalsituasjonen i skolen, men den passer ikke til en krisetid som nå, sier Handal.

Han sier at lærernes arbeidstidsavtale legger til rette for at noe arbeidstid kan foregå utenom skolen, og at det til vanlig er helt nødvendig for at lærerne skal kunne gjøre jobben sin godt. Men nå mener han at hyppige endringer i smittevernregimet, smitteverntiltak i seg selv, kombinasjon av digital og analog undervisning og andre ekstraoppgaver har ført til at den totale arbeidsmengden for veldig mange er større enn i en normalsituasjon.

– Fordi vi ikke stempler inn og ut på jobben, slik andre arbeidstakere gjør, er det selvsagt mer krevende å dokumentere denne overtiden. Vi har likevel sett at enkeltkommuner og våre tillitsvalgte lokalt har klart å rydde opp i dette. Det er med andre ord mulig, sier han.

Les også: Lagde felles overtidsregler for lærere i pandemitid.

Vil ha tidsavgrenset avtale

KS har vist til at ingen andre yrkesgrupper, for eksempel i helsevesenet, har egne koronaavtaler knyttet til merarbeid i perioden. Handal sier andre yrkesgrupper sikkert også har utfordringer når det gjelder overtid, men at lærernes særegne arbeidstidsavtale gjør det spesielt krevende for dem å få dokumentert overtidsarbeidet.

– Vi har gjennom undersøkelser avdekket at lærerne i altfor liten grad blir kompensert. Vi mener derfor at en tidsavgrenset avtale mellom de sentrale partene kan bidra til å løse problemet. Ingen ønsker vel at overtid ikke skal kompenseres, sier Handal.

Han sier at enkelte kommuner får til brukbare løsninger for å kompensere lærerne for merarbeid, mens andre ikke kompenserer dette tilstrekkelig eller i det hele tatt.

– Derfor er det viktig at de sentrale partene forsøker å finne fram til løsninger som gjør at overtid kompenseres for alle. Det er det vi forsøker å få til nå, sier Handal.

Han ønsker ikke å være mer konkret om hva slags ønsker eller krav de har kommet med overfor KS.

– Vi fører forhandlinger med motparten, ikke i offentligheten. Nå får vi se hva KS legger fram i møtet i morgen, så får vi ta det videre derfra.

Utdanningsnytt har vært i kontakt med KS som sier de først vil kommentere saken etter møtet torsdag.

Powered by Labrador CMS