Abonner på fagbladene

Abonnement

Utdanningsforbundet utgir fem fagblader - medlemsbladet Utdanning og tidsskriftene Bedre Skole, Første steg, Yrke og Spesialpedagogikk. For medlemmer er bladet Utdanning kostnadsfritt, samt ett valgfritt tidsskrift (med unntak av Spesialpedagogikk). Utover dette er medlemsprisen 150 kroner i året. Er du ikke medlem kan du abonnere på bladene.

Publisert Sist oppdatert

For medlemmer i Utdanningsforbundet
Som medlem i Utdanningsforbundet får du Utdanning kostnadsfritt, samt ett valgfritt tidsskrift (med unntak av Spesialpedagogikk). Utover dette er medlemsprisen 150 kroner i året. Dette administrerer du på Min side eller kontakte Medlemsservice: medlem@udf.no eller telefon 24 14 20 00 (tastevalg 2).

Er du ikke medlem i Utdanningsforbundet kan du bestille abonnement her:

Utdanning

Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole. Leserne er bl.a. lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høgskoler.

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift som dekker hele skoleløpet fra førsteklasse til lærerutdanning. Leserne er lærere, skoleledere, lærerutdannere og alle andre som arbeider med skole og utdanning.

Første steg

Første steg er et faglig, politisk tidsskrift med hovedvekt på barnehage og oppvekst. Leserne er i hovedsak barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og styrere i barnehager.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift som tar for seg ulike spesialpedagogiske utfordringer. Leserne er bl.a. spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP og Statped.

Yrke

Yrke er det eneste fagbladet i Norge med fokus på yrkesopplæring. Leserne er yrkesfaglærere, rådgivere, sosiallærere, opplæringskontorer, lærebedrifter og andre med interesse for yrkesopplæring.

Kontaktinformasjon

Abonnement til andre enn medlemmer: abonnement@utdanningsnytt.no

Medlemsservice: medlem@udf.no eller telefon 24 14 20 00 (tastevalg 2).

Powered by Labrador CMS