Abonner på fagbladene

Utdanningsforbundet utgir medlemsbladet Utdanning, og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole, Yrke og Spesialpedagogikk.

Abonnement

Visste du at medlemmer i Utdanningsforbundet får bladet Utdanning + ett valgfritt tidsskrift gratis? Hvilke du vil ha og hvordan du vil få dem, velger du selv på Min side. Er du ikke medlem kan du abonnere på bladene.

Som medlem i Utdanningsforbundet kan du bestille og endre dine abonnement på Min side.


Medlem: Min side >

Kundeservice

Medlem:

E-post medlem@udf.no

Telefon 24 14 20 00 (tastevalg 2)

Abonnement (ikke medlem):
E-post abonnement@utdanningsnytt.no

Er du ikke medlem kan du abonnere på bladene.
Send bestilling til: abonnement@utdanningsnytt.no

Kort om bladene

Våre fem fagblader redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og er medlemmer i Fagpressen. Bladene utgis av Utdanningsforbundet og kommer i både papirutgave og som e-blad.

Spesialpedagogikk kommer ut fem ganger i året og er et fag- og forskningstidsskrift som tar for seg ulike spesialpedagogiske utfordringer. Det er det eneste norske tidsskriftet innen sitt fagfelt, og inneholder fagartikler, forskningsartikler, kronikker, debattstoff og bokmeldinger. Abonnement klikk her

Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole. Abonnement klikk her

Bedre skole kommer ut fire ganger i året og er et tidsskrift for pedagogisk debatt, med artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler skolepolitiske spørsmål og forskning. Bedre Skole dekker hele skoleløpet fra førsteklasse til lærerutdanning. Abonnement klikk her

Første steg kommer ut fire ganger i året og er et tidsskrift for barnehagelærere med reportasjer, aktuelle fagartikler, bokanmeldelser og debatt med hovedvekt på barnehage og oppvekst. Abonnement klikk her

Yrke kommer ut fire ganger i året og er det eneste tidsskriftet i Norge med fokus på yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skoler og andre opplæringsinstitusjoner. Abonnement klikk her

Kundeservice

Medlem:
E-post medlem@udf.no

Telefon 24 14 20 00 (tastevalg 2)

Abonnement (ikke medlem):

E-post abonnement@utdanningsnytt.no

Powered by Labrador CMS