Utdanningsdirektoratet har åpna økonomisk tilsyn i 43 private barnehager

I løpet av januar i år har Utdanningsdirektoratet åpna de første økonomiske tilsyna i private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Ni av disse tilsyna er allerede avslutta. Der har barnehagene svart på spørsmål direktoratet har stilt på bakgrunn av første tilsynsrunde. Ut fra svara har Utdanningsdirektoratet konkludert med at det ikke er noe å rette opp i disse barnehagene.

I fire tilsyn har direktoratet ikke vært tilfredse med de svara barnehagene har gitt om bokføring som har framstått som uklare. Direktoratet ber derfor om nye svar.

Ytterligere to nye tilsynsrapporter vil bli tilgjengelige med det første.

Les også: Kommunene fratas det økonomiske tilsynet med private barnehager

Bredt utvalg

Gruppa som er valgt ut til tilsyn omfatter et bredt utvalg av barnehageeiere. Kjedene Norlandia, Fus, Læringsverksted, Kidsa og Gnist er representert. Her er barnehager organisert som AS og som sameie, frittstående barnehager, ideelle barnehager og familiebarnehager.

Se lista her

Visse temaer går igjen når direktoratet ber om bedre dokumentasjon etter første tilsynsrunde. Det er ulike former for redegjørelse av lønnsutgifter, inkludert lederlønn og feriepenger, ansettelsesavtaler, spesifikasjon av arbeidsoppgaver, hovedbokutskrifter, timelister, bokføringsbilag, årsoppgave til Husbanken, redegjørelse i byggesaker og avtaler om reklametjenester.

Sannsynlig med brudd

Utdanningsdirektoratet velger ut barnehager for tilsyn ut fra en vurdering av hvor sannsynlig det er at den private barnehagen har brutt reglene, og konsekvensene av mulige brudd.

De private barnehagene skal legge regnskapa inn i rapporteringssystemet Basil. Hvis dette ikke er etter reglene er det et utgangspunkt for å åpne tilsyn. I tillegg ser direktoratet på andre forhold, som at handel med nærstående virksomheter skal være på markedsmessige vilkår, og at barnehagene ikke har vesentlig lavere personalkostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

– Dersom enkelte barnehager i et område skiller seg ut, gir det grunnlag for å vurdere denne barnehagen nærmere. I tillegg må vi plukke ut noen barnehager mer tilfeldig. I praksis vil vi derfor kontrollere et bredt utvalg av barnehagene hvert år, sier seniorrådgiver i avdeling for økonomisk tilsyn i barnehage, Eli Bævre.

Utdanningsdirektoratet starta arbeidet med økonomisk tilsyn av private barnehager i januar i fjor, og har altså brukt et år på å komme i posisjon til å utføre de første tilsyna.

Powered by Labrador CMS