Bildet er fra et selvforsvarskurs for jenter i Oslo i 2010.

Oslo-politikerne sier nei til selvforsvarskurs for elevene

Osloelever skal vite hvordan de skal håndtere seksuell trakassering, men politikerne sier nei til et selvforsvarskurs til alle elever.

Publisert

Kultur- og utdanningsutvalget behandlet forrige uke en sak som Ungdommens bystyre har brakt opp. Ungdommene mener byrådet må sørge for at skolene blir flinkere til å informere om rutinene for håndtering av seksuell trakassering.

Derfor ber bystyret byrådet utarbeide en plan for hvordan skolene skal følge opp seksuell trakassering, med gode retningslinjer og en klar rolle- og ansvarsfordeling. Alle elever skal få tilstrekkelig informasjon om gjeldende retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og hvordan et varsel blir fulgt opp og håndtert. Bystyret ber også byrådet påse at lærere sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan identifisere seksuell trakassering og kunne følge opp dersom det oppstår.

LES: Ansatt ved barneskole anmeldte feil elev for seksuelle handlinger

Byrådet skal også utforme en handlingsplan for forebygging av seksuell trakassering, spesielt for skolen og byrådet skal rapportere om saken innen utgangen av året.

«Det er essensielt for barns trygghet og trivsel at de har kunnskap om personlig integritet og grenser, og at de tidlig lærer å respektere andres grenser. Det er også viktig at elevene vet hva de kan gjøre og hvem de skal si ifra til dersom de opplever at egne grenser brytes», heter det i vedtaket fra utvalget.

Kompetanse blant de ansatte i skolen er essensielt.

«Det skal ikke være tilfeldig om en elev møter en ansatt som vet hvordan de kan hjelpe dem eller ikke, og da er det nødvendig med tydeligere rutiner, både i form av gode systemer for håndtering fra etatens side, og ved å sikre at de ansatte har den kompetansen de trenger til å kunne identifisere, behandle og følge opp seksuell trakassering blant elever på deres skole.»

Britt Fossum i Folkets Parti FNB fremmet forslag om å innføre et selvforsvarskurs for alle elever i Osloskolen som jevnlig gjennomføres i kroppsøvingstimene. Forslaget ble nedstemt.

LES: Seksuell trakassering mot lærere øker

Powered by Labrador CMS