Betydningen av barnehageledelse øker, men styrerne får ansvar for stadig flere barn og ansatte. (Illustrasjonsfoto: Ned Alley)
Betydningen av barnehageledelse øker, men styrerne får ansvar for stadig flere barn og ansatte. (Illustrasjonsfoto: Ned Alley)

UDF Oslo vil ha en norm for antall ansatte per barnehagestyrer

På 15 år har antallet ansatte som brnehagestyrere i Oslo har ansvaret for, økt med femti prosent. Utdanningsforbundet i Oslo etterlyser maksgrense og mer penger.

Publisert

Det er Utdanningsforbundet Oslo som viser til disse talla i sitt innspill til budsjett for Oslo kommune i 2020.

Økningen i hvor mange ansatte styreren har ansvar for er ulik, i de 15 bydelene. Bydel Grünerløkka er på topp med gjennomsnittlig 26 ansatte per styrer. I 2004 hadde styrerne her ansvar for 14, ifølge Utdanningsforbundet.

Oslo kommunes egne undersøkelser fra 2017 viser også at barnehagestyrerne har fått ansvar både for flere barn og flere ansatte.

Barnehageledelse mer utfordrende

Oslos strategiplanen for barnehagene fram til og med 2020 slår fast at god ledelse er avgjørende for å gi barn et likeverdig barnehagetilbud.

Men i ei sak til Bystyret i august trakk byrådsavdelinga for oppvekst fram at barnehageledelse er blitt mer utfordrende, blant anna fordi det er blitt større forventninger til oppgavene barnehagene skal løse. Samtidig øker tallet på barn og ansatte som barnehagestyreren skal ha ansvar for.

Deler styrer

At flere barnehager deler styrer, blir I saka til Bystyret trukket fram som et særlig problem. Det vises blant anna til at Fylkesmannen ved tilsyn i flere bydeler har peikt på at det ikke er gjort konkrete vurderinger av styrerressursen der styrer er styrer for flere barnehager.

Byrådet understreker at styrer skal ha daglig oppfølging og være til stede i barnehagen sammen med de ansatte. Hovedregel skal være at hver barnehage har sin egen styrer. Å dele styrer skal bare skje unntaksvis.

Går rett vei

Samtidig konstaterer Byrådet at bydelene i fjor brukte mer penger på barnehageledelse en året før. Dette er positivt, og byrådet forventer at talla som kommer fra bydelene nå i slutten av måneden vil vise ytterligere økning.

Byrådsavdelinga vil gjøre en ny vurdering om et år for å se om ytterligere virkemidler må settes inn for å styrke lederleddet i barnehagene.

Krever flere tiltak

Utdanningsforbundet Oslo meiner flere tiltak er nødvendige.

Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo sier riktig nok at gjennomsnittstallet for hvor mange ansatte styreren har ansvar for gikk ned med en fra i løpet av 2018. Men det er endringer i tre av de 15 bydelene som står for denne nedgangen.

– Vi er naturligvis svært glade for at Byrådet er opptatt av god ledelse i barnehagene. Men problemet med at en styrer skal ha ansvar for flere barn, flere ansatte og flere barnehager, det har nå vokst seg så stort at flere tiltak og mer penger må til. Å bare be bydelene lage retningslinjer og konkrete vurderinger er ikke på langt nær nok, sier hun.

Minstenorm

Sund legger til at Utdanningsforbundet Oslo vil ha en norm for hvor mange barn og ansatte styrerne kan ha ansvar for.

– Vårt krav er at tre ansatte skal gi en fjerdedels styrerressurs. Det betyr en styrer i en fireavdelings barnehage, sier Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo.

Powered by Labrador CMS