– Jeg var inne på tanken om å slutte. Slik beskrev ungdomsskolelærer Mehrdad Taherifard sin første tid i læreryrket i Utdanning i januar i år. Nå skal flere nyutdannede lærere få veiledning. Foto: Hans Skjong

Nå skal 2000 nyutdannede lærere få bedre veiledning

Potten på 60 millioner er fordelt: 2137 nyutdannede lærere i 186 kommuner skal få bedre veiledning. – En god start, sier Pedagogstudentene.

Publisert

– Vi er veldig positive til tallene som kom i dag. For oss er det en stor seier at regjeringen bevilget disse 60 millionene, for å sikre en bedre overgang mellom utdanning og yrkesliv. Og det er en god start at halvparten av skoleeierne ønsker å gi sine nyutdannede en bedre start på livet som lærer, sier leder for Pedagogstudentene Frank Bræin.

I 2017 fikk Pedagogstudentene gjennomslag i Stortinget for at alle skal få veiledning av en erfaren lærer, og året etter kom pengene i statsbudsjettet etter påtrykk fra KrF.

Nå er pengene fordelt. Totalt 2137 lærere i 186 kommuner og ved 49 friskoler har fått innvilget ønsket om tilskudd.

Midlene skal sikre at skoleeier tar ansvar for å gi sine nyutdannede lærere veiledning.

Fire av ti får ikke veiledning

En rapport fra analyseselskapet Rambølll i 2016 viste at fire av ti nyutdannede lærere ikke mottar veiledning. Det er bekymringsfullt mener kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

– Det er derfor vi nå styrker veiledningsarbeidet for nyutdannede lærere lokalt. Vi ønsker at flere dyktige lærere skal bli i yrket, derfor mener vi det er viktig med god oppfølging, uttaler han i en pressemelding.

Ifølge Statistisk sentralbyrå slutter mellom ti og 16 prosent av norske lærere i jobben etter fem år.

Også Pedagogstudentene mener veiledning er et tiltak som vil sikre at flere lærere står i jobben. Nå som pengene er fordelt forventer de at kommunene også bruker de prinsippene som er vedtatt for hvordan veiledningen skal gjennomføres.

– Det må ikke bare bli en åpen dør-politikk. Det må settes av tid og ressurser, og gjennomføres systematisk, sier Frank Bræin.

Ønsker lovfestet rett

I februar i år fremmet Sosialistisk Venstreparti forslag om å lovfeste retten til veiledning, men flertallet på Stortinget sa nei. Pedagogstudentene har likevel ikke gitt opp håpet om at ordningen utvides.

– Vi vil fortsette å jobbe for at dette skal bli en lovfestet rett for nyutdannede lærere. Dessuten gjelder dagens bevilgning kun lærere i grunnskolen, så vi forventer at regjeringen også følger opp med midler til nyutdannede i videregående skole og barnehage. Men dette er en veldig god start, sier Bræin.

Powered by Labrador CMS