Pedagogstudentenes leder Elise Håkull Klungtveit.

Regjeringen svikter grunnskolelærerutdanningene på målstreken

Debatt. Da forslaget til statsbudsjett ble presentert, ble vi som er landets lærerstudenter bekymra.

Publisert

I 2014 var vi flere som kunne juble. Vi i Pedagogstudentene, landets lærerstudenter, hadde vært tydelige lenge. Grunnskolelærerutdanninger på masternivå ville være en seier for lærerprofesjonen - endelig kom den! Regjeringen lanserte sitt store prestisjeprosjekt og fra høsten 2017 kunne vi søke oss til de nye grunnskolelærerutdanningene.

Vi så frem til utdanninger som skulle være tett på studentene, og tett på skolen. Vi så frem til høy kvalitet i praksis, og lærerutdanninger som sammen med studentene kunne utvikle ny og viktig kunnskap for både skolen og lærerprofesjonen. Vi så frem til praksisnære masteroppgaver som utfordrer og utvikler. Fordi vi visste at dette ville være elevenes seier, fordi vi håpet at dette kunne være et viktig bidrag til kunnskaps-Norge.

Høsten 2021 gjelder det, da starter de første av oss på det femte året av sin integrerte grunnskolelærerutdanning. De skal bidra til viktig kunnskapsutvikling, og så skal de ut til elevene. For at dette skal bli den suksessen det kan bli, er det avgjørende at institusjonene våre har mulighet til å følge oss tett opp.

Overgangen har krevd mer enn bare høye forhåpninger og nye rammeplaner.

I dag vet vi at alle de åtte lærerutdanningene er grovt underfinansiert, også grunnskolelærerutdanningene.

Det viser seg gang på gang, både når vi er ute i praksis, og når vi er på institusjonen. De som driver lærerutdanningene våre sier det samme, hadde de hatt bedre økonomiske rammer, kunne de fulgt oss opp tettere. De kunne gitt oss høyere kvalitet i praksis, de kunne gjort oss enda bedre rusta til å møte den krevende lærerhverdagen som vi vet er et finnes både i barnehagen og skolen. Det får de ikke muligheten til, ikke i år heller.

Disse oktoberdagene er vi ekstra skuffa. De siste årene har vi ventet spent, med høye forventninger til finansieringen av det viktige femte året av grunnskolelærerutdanningene.

Så kom regjeringens forslag til statsbudsjett som dessverre ikke gir oss grunn til å juble slik vi gjorde i 2014. Sektoren selv anslår at forslaget bare vil dekke 16% av det de mener trengs for å levere den kvaliteten de ønsker.

Vi er bekymret for at forslaget vil føre til at grunnskolelærerutdanningene får svekket sin kvalitet. Det er ikke bare dramatisk for de av oss som studerer ved den, men også for hele profesjonen og våre fremtidige elever.

Nå ligger utdanningen i Stortingets hender. Det er opp til de om prestisjeprosjektet skal over målstreken med blomster og medalje, eller om det skal bli liggende på andre siden. Vi vet at et fullfinansiert siste år av grunnskolelærerutdanningene vil være et avgjørende bidrag for fremtiden, nå håper vi Stortinget griper muligheten.

Powered by Labrador CMS