Yrkesfagelever bør være garantert læreplass

Debatt: Læreplassgarantier bør være en selvfølge i hele Norge, ikke bare i Oslo.

Publisert

1. mars går søknadsfristen til videregående opplæring ut. De siste åra har vi sett en gledelig utvikling der flere søker yrkesfag, både i Oslo og ellers i landet. I Oslo har andelen økt fra 21,8 prosent til 26,7 prosent de siste tre årene.

Det bør være en selvfølge at alle som søker en utdanning det offentlige tilbyr, også får mulighet til å fullføre utdanningen.

Det bør være en selvfølge at alle som søker en utdanning det offentlige tilbyr, også får mulighet til å fullføre utdanningen. Slik er det ikke i dag. Elever som søker yrkesfag, har ingen garanti om at de får læreplass og dermed får mulighet til å fullføre utdanningen med et fag- eller svennebrev.

I 2019 var det 22 prosent av elevene, over 6000 elever, som søkte læreplass, men som ikke fikk det i Norge. Jeg synes det er dypt urettferdig at elever som søker studieforberedende utdanningsprogrammer er garantert mulighet til å fullføre, mens yrkesfagelever ikke har en slik garanti. Selvfølgelig bør alle søkere til videregående opplæring ha en likeverdig rett til å fullføre utdanningen. Det er ikke viktig bare for elevene. Det er sløsing med ressurser å sende elever inn i utdanninger de i praksis ikke kan fullføre. Spesielt i en tid der vi vet at det blir knapphet på arbeidskraft og samtidig stort behov for flere fagarbeidere.


Da jeg overtok som byrådsleder i Oslo i 2015, hadde Oslo samme problem som resten av landet: Mange søkte læreplass, men fikk ikke plass. Konsekvensen ble at færre elever søkte yrkesfag, faktisk var vi nede i at bare 1 av 5 elever søkte yrkesfag i Oslo.

Noe måtte gjøres. Derfor gikk byrådet sammen med både offentlige og private virksomheter, organisert gjennom såkalte opplæringskontor, om å garantere læreplass til kvalifiserte elever som søker læreplass. Så langt har vi fått på plass læreplassgarantier i 29 yrkesfag, blant annet flere industrifag, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk og en rekke bilfag. Vi har ambisjon om å få på plass flere læreplassgarantier fordi vi vet det gir visshet om at yrkesfag er et trygt valg.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande har varslet en reform av videregående opplæring. En helt selvfølgelig del av denne reformen bør være at også yrkesfagelever får mulighet til å fullføre utdanningen de har begynt på. Det bør ikke være sånn at de som søker studieforberedende er garantert skoleplass, mens de som søker yrkesfag ikke skal være garantert en læreplass. Læreplassgaranti bør derfor ikke forbli et Oslo-fenomen, det bør bli normalen over hele Norge.

«Vi blir stadig flere som kan tale i en katedral – men stadig færre som kan bygge den», skrev Mattias Tesfaye, den danske mureren og nå sosialdemokratisk statsråd, i boka «Kloke hender». Dersom vi vil snu utviklingen, må vi løfte yrkesfagene og håndverkstradisjonene tilbake i fortellingen om kunnskapslandet Norge. Garanti om læreplass vil være et viktig steg på veien.

Det bør ikke være sånn at de som søker studieforberedende er garantert skoleplass, mens de som søker yrkesfag ikke skal være garantert en læreplass.

Powered by Labrador CMS