Tor Arne Gangsø i KS og Steffen Handal i Unio

7390 Unio-medlemmer tas ut i streik

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Dermed blir det streik blant 7390 Unio-medlemmer. Disse kommunene rammes av streiken.

Publisert Sist oppdatert

Meklingen som startet tirsdag morgen førte altså ikke fram etter at Unio fem timer på overtid sa nei til et løsningsforslag.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Hans motpart i KS, forhandlingsleder Tor Arne Gangsø, sier at Unios krav rett og slett ikke var mulige å innfri.

– Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sier Gangsø.

Fra og med torsdag morgen tas dermed over 7.000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker ut i streik. Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner.

Hele lista: Streikeuttak 1

Det er ennå ikke klart når neste streikeuttak blir kjent.

– KS ga oss ikke noe valg

Skissen fra mekler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år.

– Vi har stor forståelse for situasjonen kommunene er i nå. Det er beklagelig at vi måtte gå til streik i et vanskelig år der mange allerede har ofret mye, men arbeidsgiver ga oss ikke noe annet valg. Vi har ingen tid å miste, sier Handal ifølge unio.no.

Seks og en halv time på overtid sitter partene i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune fortsatt i mekling hos Riksmekleren. Oslo kommune mekler også fortsatt.

KS uttaler at de er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte.

– Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier Gangsø i KS.

Samleside: Alle våre saker om årets tariffoppgjør

Handal sier at Unios medlemmer gjør en viktig innsats for samfunnet.

– Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper.

Nei fra lektorlaget

Helle Christin Nyhuus, Lektorlagets første nestleder, er skuffet over meklingsresultatet for lektorene.

– Vi forventet langt bedre lønnsvekst for lektorene. Derfor sa vi nei til riksmeklers forslag, sier Nyhuus, ifølge norsklektorlag.no.

Nå skal saken opp i sentralstyret som må svare Riksmekler innen fristen 4. juni. Det betyr at Lektorlaget kan være i streik fra mandag 7. juni.

Enighet for LO, YS og Akademikerne

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det ble brudd fordi avstanden mellom partene var for stor. Handal sier at det handler om «vår felles framtid, og hvilke tjenester vi trenger gjennom hele livet, både når vi blir gamle eller syke, og om tryggheten barnet ditt møter i barnehagen eller på skolen.»

– Dette er en streik for kunnskap og kompetanse i kommunene, og vi synes det er svært beklagelig at ikke KS som arbeidsgiver selv tar dette ansvaret. Vi opplever at KS ikke bruker de mulighetene som ligger i forhandlinger og meklinger til å løse de store utfordringene kommunesektoren står i og som handler om riktig kompetanse for å kunne gi folk gode tjenester, sier han.

I går uttalte Unio-leder Ragnhild Lied at arbeidsgiver har gjort det ekstra vanskelig ved å gjøre prognosene etter industrioppgjøret til fasit også for offentlig sektor.

Nå tas altså over 7000 medlemmer ut i streik. Disse er fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Kommunene som rammes er

 • Alta
 • Bærum
 • Bergen
 • Bodø
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Levanger
 • Ringsaker
 • Sunnfjord
 • Tønsberg
 • Ålesund

Steffen Handal sa da meklingen startet at målet var å unngå streik.

– Vårt mål er selvsagt å finne en løsning i meklingen, men avstanden til KS ved bruddtidspunktet var stor. Dersom det blir det nødvendig, er derfor våre medlemmer klare til streik, sa Handal.

Da for forhandlingene i kommunesektoren gikk ut natt til 1. mai valgte partene å bryte.

– Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Det samme sa Handal.

– For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning. De store rekrutteringsutfordringene, særlig blant sykepleiere og lærere, må KS nå anerkjenne og ta tak i. Tilbudet fra KS var ikke godt nok og ville ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sa han.

Det ble heller ikke enighet i Oslo kommune. I det første uttaket vil det hovedsakelig være av medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker.

Powered by Labrador CMS