Streikeuttaket i Oslo er klart – her er listen

Dersom ikke meklingen i Oslo kommune ender i løsning, blir det streik, og over 600 Unio-medlemmer i hovedstaden er i det første streikeuttaket.

Årets mellomoppgjør endte med brudd i alle sektorer, også i Oslo kommune som er et eget område. Når meklingen starter neste uke er det med en viss fare for at den ikke fører fram, og at det dermed blir streik.

I det første uttaket vil det hovedsakelig være av medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker.

Meklingen i Oslo starter tirsdag og pågår i to døgn. Fristen er midnatt natt til torsdag. Ved et brudd, blir det streik blant 647 medlemmene fra torsdag morgen.

Ved disse stedene er det tatt ut medlemmer som skal i streik ved et eventuelt brudd.

Barnehager: Dalskroken barnehage, Frantsebråten barnehage, Grindbakken barnehage, Hamborg barnehage, Helenes barnehage, Hov - meklenborg barnehage, Huseby barnehage, Jarbakken barnehage, Landingsveien barnehage, Liabakken barnehage, Orebakken barnehage

Skoler: Bogstad skole, Grindbakken skole, Hovseter skole, Huseby skole, Midtstuen skole, Ris skole, Slemdal skole, Svendstuen skole, Sørkedalen skole, Voksen skole, Nydalen VGS, Ullern VGS

Øvrige arbeidssteder:

Skolehelsetjenesten, Enhet for bestiller, Fagutvikling og kvalitet, Hverdagsmestringsteam, Lavterskeltilbud, Ressursenhet barn og unge, Bydelsadministrasjonen, NAV, Alna hjemmetjeneste,

Deichman Bjørvika, Munchmuseet, Fagsystemavdelingen, Folkehelse og omsorg, Folkehelse og omsorg - Senter for fagutvikling og forskning, Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 2, Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 3, Forsterket rehabilitering, Legevakt Storgata - Sykepleietjenesten 2, Lilleborg Helsehus, Lillohjemmet, Langerud sykehjem, Ellingsrudhjemmet, Ullern helsehus og Ullernhjemmet og Valle Hovin VGS (gjelder ikke lærere ved skolen).

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, sier ifølge udf.no at de går til mekling for å oppnå enighet.

– Men: Avstanden fra partene var stor under forhandlingene. Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier Andersen.

Her ser du hele listen over hvor mange som tas ut i streik ved hvert enkelt arbeidssted

Powered by Labrador CMS