– Gjennom fagforeningene kan vi få til omstillinger og finne gode løsninger mange tror på, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Her sammen med nestleder Hege Valås. Foto: Jørgen Jelstad

– På en død planet er det ingen jobber

– Fagforeningenes klimaengasjement må bli sterkere og annerledes, sier Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert

Hele ledertrioen i Utdanningsforbundet, leder Handal og nestlederne Terje Skyvulstad og Hege Valås, har midt under de siste forberedelsene til landsmøtet i neste uke samla seg for intervju med Utdanning.

– Bør en fagforening transformeres til en miljøorganisasjon?

– Nei, vi er, og skal fortsatt være, en fagforening og en profesjonsorganisasjon. Men som lærere må vi respondere på klimakrisen, den største globale trusselen vi står overfor og som alle blir berørt av. Derfor tar vi dette også opp på så tydelig på vårt landsmøte. Vi må bli enige om vårt bidrag, sier Terje Skyvulstad.

– Formuleringa om at det ikke er jobber på en død planet, har jeg ikke funnet på sjøl. Det er et sitat jeg har fra generalsekretæren i den internasjonale fagforeninga ITUC, Sharan Burrow, sier Steffen Handal, som eksempel på at klima er tema for fagforeninger også internasjonalt.

Alle sakene fra landsmøtet finner du her

Vanlige folk

Han fortsetter:

– Fagforeningene representerer vanlige folk. Gjennom fagforeningene kan vi få til omstillinger og finne gode løsninger mange tror på, sier han.

– Økt forbruk er klimaødeleggende. Økt kjøpekraft for medlemmene har vært en av fagforeningenes kjerneoppgaver. På denne bakgrunnen: Hvordan skal fagforeningene ta miljøansvar?

– Fagforeningenes kjerneoppgave har alltid vært å sikre livskvalitet for vanlige folk. I framtida må det handle om mer enn økt kjøpekraft.

– Som hva da? Å sykle til jobb uten ubehag fra eksos og biltrafikk?

Eksempelet kommer av at Steffen Handal ofte sees skitten og blid ved sykkelparkeringa til Utdanningsforbundets sentralkontor ved arbeidsdagens start.

– Det kan være et eksempel for meg, men det kan det ikke være et mål for alle. Vær, landskap og avstander gjør det uaktuelt å sykle til jobb for svært mange, fortsetter han

Grønn tariff

– Det er dette vi må diskutere, sier Handal, før Hege Valås presiserer:

– Grønn tariff må diskuteres for at vi skal komme videre. Hva meiner vi med det? I dag har vi ikke svaret, men det må vi skaffe oss, sier hun.

– Jeg besøker jo ofte barnehager. Barnehagens rammeplan er en ambisiøs plan som pålegger de ansatte å bidra til at barna blir miljøansvarlige. Medlemmene forventer at vi også bryr oss om dette, og det må vi anerkjenne, fortsetter Valås.

– Er dere redde for at UDF skal få sitt eget «bompengeparti», en fraksjon som går i motsatt retning av det dere ønsker?

– Jeg er ikke redd for noe «bompengeparti» Men jeg er opptatt av det som ligger bak protestene fra bompengepartiet. De har sikkert også fått stemmer fra velgere som erkjenner klimatrusselen, men som synes hverdagen med bompenger blir for tøff. Derfor kan ikke vi ledere finne på en politikk medlemmene ikke er enig i.

Avgjøres på landsmøtet: Sentralstyret i Utdanningsforbundet vil redusere kontingenten. Med en årslønn på 500.000 kroner, vil kontingenten reduseres med cirka 500 kroner.

Landsmøte

– Og derfor er jeg også så spent på diskusjonen på landsmøtet, legger Terje Skyvulstad til.

Terje Skyvulstad. Foto: Marianne Ruud

– Jeg håper sterkt at vi ikke ender opp med et sentralt utvalg for klima og miljø, supplerer Hege Valås.

– Dette må vi diskutere i alle ledd og i alt vi gjør, understreker hun.

– Er det en fordel å være en fagforening med svært mange offentlige ansatte når ambisjonen er grønn tariff?

– Det er ikke bare vi i offentlig sektor som skal løse dette. Vi skal løse det sammen med hele fagbevegelsen. Og det samarbeidet skal ikke være slik at vi fra offentlig sektor forteller de andre hvordan de skal gjøre det. Vi skal samarbeide på tvers slik vi gjort før med godt resultat, sier Steffen Handal, før han gjentar:

– Klimapolitikken vil kreve store omstillinger. Og omstillinger er vi i fagbevegelsen gode til.

I et innlegg på Utdanningsforbundets nettsider og i Utdanning tar leder til ordet for at samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere må brukes for å finne klimatiltak.

– Tror du at du får de andre partene med?

– Jeg har god tro på at fagforeningene vil lykkes i å få klima inn i hovedavtaleforhandlingene, og jeg forventer at arbeidsgiver også vil fremme krav knytta til klima, sier Steffen Handal.

Underviser om bærekraft

– Det er lagt opp til at landsmøte skal diskutere undervisning blant anna med utgangspunkt i at vi ikke når klimamålene hvis elevene ikke får god undervisning om miljøutfordringene. Betyr det at vi skal gi neste generasjon informasjon slik at de kan å ta de vanskelige valgene vi kvier oss for å ta sjøl?

– I undervisninga for bærekraftig utvikling skal ikke elevene bare lære om bærekraft, men også om hvordan de sjøl kan fremme bærekraft. Hvis skoler og barnehager er institusjoner som drives bærekraftig vil elevene oppleve at de er en del av en mer bærekraftig utvikling. Både elever og lærere må utføre dette arbeidet med troverdighet.

Ledervalg på landsmøtet: Steffen Handal er innstilt som leder i fire nye år

– Vi er nærmest blitt vant til at fagforeningers miljøengasjement har vært å sette opp ambisjoner for egen praksis om å fly mindre og sortere mer søppel, uten at dette blir fulgt særlig godt opp. Hva nå?

– Vi må ha en plan for vår egen virksomhet, og vi må gå fra preik til praksis, nikkes det rundt bordet, før Handal tar ordet:

Klimavenlige investeringer

– Det er ingen tvil om at vi må gjøre store omlegginger også for egen organisasjon, slår han fast.

– Vi må blant annet klare å få til en god organisasjonsdialog med mindre reising, sier Handal, men fortsetter:

– Det andre områder som også er viktige her, sjøl om de kanskje ikke er like i øyenfallende. Formuesforvaltninga, eller det som vi ofte kaller streikekassa, kan være et godt eksempel. Den skal investeres bærekraftig. Og heldigvis vil ikke det nå gå på bekostning av avkastning. Det er blitt lettere å investere etisk og grønt slik at det lønner seg.

– Samtidig skal fagforeningene holde fast på sine kjerneområder. Vi skal sikre at grønt skifte og grønn tariff ikke blir noe tilbakeslag for lik og rettferdig fordeling. Tvert om, rettferdighet er en forutsetning for å lykkes, legger Terje Skyvulstad til.

Nye fjes i sentralstyret: Simon Malkenes er en av flere som kan bli valgt inn i sentralstyret

Ungdommene krever handling

– Er det rett observert at i innlegget «En fagforening i klimakrise» går leder Handal lenger i å skildre endringer enn det som det legges opp til i landsmøtesaka «Vi utdanner Norge»?

– Ja, sier Steffen Handal.

– Det gjør jeg fordi ungdommene gjennom sine klimastreiker har vist at de krever handling av oss. Og også fordi de siste oppsummeringene fra FNs klimapanel understreker alvoret i situasjonen og ikke gir oss god tid. Når er det på tide med mer konkret handling, sier Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS