Utdanningsforbundets landsmøte, 4.-7. november

Delegat Halvor Kolsrud fra Oslo mener Utdanningsforbundet trenger et eget integreringsutvalg. Foto: Marianne Ruud

UDF Oslo vil ha integreringsutvalg

Halvor Kolsrud, fylkesdelegat fra Oslo, mener Utdanningsforbundet bør intensivere arbeidet med å bekjempe rasisme og styrke mangfoldet, og la fram forslag om et integreringsutvalg nasjonalt på forbundets landsmøte i går.

Publisert Sist oppdatert

aOslo er første fylkeslag i Utdanningsforbundet som har opprettet et eget integreringsutvalg.

– Det å bekjempe rasisme og bidra til å styrke mangfold og integrering er så viktig at jeg mener Utdanningsforbundet bør opprette et integreringsutvalg sentralt, sa Halvor Kolsrud, delegat fra Oslo.

– Jeg mener integreringsutvalget i tillegg til å ta problemer knyttet til å bekjempe rasisme i skolen også bør bidra til arbeidet med å styrke mangfoldet i vår egen organisasjon. Her er vi ikke gode nok i dag, sa han.

Kolsrud fikk støtte fra flere, blant annet de andre delegatene på Oslobenken.

Men Ann Milo Lorentzen fra sentralstyret, som i dag er leder for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i Utdanningsforbundet, er kritisk.

– Jeg er helt enig i at arbeidet med å bekjempe rasisme og det å prioritere mangfold og integrering bør prioriteres. Men jeg tror ikke det å opprette et eget integreringsutvalg er løsningen, sa hun.

Alle sakene fra landsmøtet finner du her

Lærere tar ikke rasisme på alvor

Jorunn Folkvord, også hun delegat fra Oslo, sa at Antirasistisk senter i 2017 presenterte en rapport for Integreringsutvalget i Oslo kalt «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun».

– Denne rapporten er den første i sitt slag, som tar for seg elevers opplevelse av rasisme og diskriminering i skolehverdagen. Svarene på spørreundersøkelsen viser at mange lærere ikke tar elevenes opplevelse av rasisme på alvor, sa hun.

Folkvord viste også til en undersøkelse fra 2018 gjennomført av professor Audrey Osler ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Sammen med universitetslektor Hein Lindquist har hun sett på hvordan lærerstudenter og lærere takler rasisme i klasserommet.

De avdekket at norske lærerstudenter ikke får kunnskap om hvordan rasisme og forskjellsbehandling i klasserommet skal håndteres på en god måte. De skriver også at begrepene rase og rasisme ikke diskuteres i utdanningsforskningen.

Folkvord sa at for få lærere og lærerstudenter snakker om rasisme.

– Ikke fordi lærere er rasister, men fordi de ikke problematiserer det. Rasisme kan ha ekstreme utslag, som i drapssaken der Philip Manshaus er tiltalt for drapet på søsteren. Men dette handler også om mange skjulte små handlinger og følelsen av utenforskap. Dette er noe vi som organisasjon må ta tak i, sa Folkvord.

Delte meninger

Kolsrud og Folkvord fikk støtte fra Christine Mathea Meisterlin, delegat fra Nordland. Hun sa seg enig i at Utdanningsforbundet tenger et eget integreringsutvalg.

Marthe Kragebøl Norvalls, delegat fra Akershus, er uenig. Hun er på linje med sentralstyret. Norvalls støtter ikke forslaget om et eget integreringsutvalg.

– Alt kan ikke gjøres gjennom utvalg. Et utvalg løser ikke alt, sa hun.

Powered by Labrador CMS