Thorkildsen: Frykter ras av sykemeldinger og langvarig stenging av barnehager

Barnehageansatte er nå den mest smitteutsatte yrkesgruppen i Oslo. Byråd Inga Marte Thorkildsen mener de som jobber med yngre barn må prioriteres i vaksinekøen, hvis barnehagene skal klare å holde åpent i tiden framover.

Publisert

Nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at barnehageansatte i Oslo er den yrkesgruppen som er mest utsatt for smitte. Også grunnskolelærere og ansatte i skolefritidsordningen er mer utsatt for smitte.

– Det er en vanskelig situasjon som mange steder er blitt uholdbar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Nå tar hun til orde for at de som jobber med de yngste barna bør prioriteres i vaksinekøen. Også Høyre i Oslo har tidligere ønsket å få lærerne inn på en prioriteringsliste for vaksine.

– Slik det er nå, ber vi ansatte om å gå på jobb til tross for at vi vet at det muterte viruset smitter mer blant barn, og også fra barn til voksen. Samtidig gjøres det ingen vurdering av hvordan de kan få bedre beskyttelse eller avlastning. Tvert imot har de fått økte krav på seg, som at de må ha full åpningstid for barn som bare har én forelder i samfunnskritisk yrke, og ikke to som tidligere. Er det riktig? Jeg mener nei, sier Thorkildsen.

Bekymrede barnehageansatte

Hun mener det muterte viruset har gitt dem helt nye utfordringer med barnehager og skoler. Nå er det innført hjemmeskole for ungdomsskoler og videregående i Oslo, og også for enkelte trinn på barneskolen i de mest smitteutsatte bydelene.

Men stadig flere barnehageansatte ytrer nå bekymring for smittesituasjonen og arbeidsbelastningen etter at sykefraværet har økt. Thorkildsen har varslet at det kan bli aktuelt å stenge barnehager i byen der driftssituasjonen tilsier det.

– Fra sentralt hold blir vi bedt om å holde barnehager og barneskoler åpne så lenge som mulig, og det er også riktig siden de yngste barna er helt avhengige av at skolene og barnehagene er åpne. Men det minste vi kan gjøre er da å vurdere om de ansatte skal rykke fram i vaksinekøen, så de etter hvert kan føle seg tryggere på jobb. Det virker ikke som dette diskuteres sentralt, og det går ikke lenger, sier Thorkildsen.

Hun understreker at dette ikke handler om å ta vaksiner fra helsepersonell og risikogruppene, men at ansatte i skoler og barnehager bør prioriteres når yngre i risikogruppene er vaksinert.

– Etter risikogruppene er vaksinert, må vi se på hvilke yrkesgrupper som er mest utsatt, sier hun.

Les også: – Få vaksinert nøkkelpersonell i skolen.

Frykter langtidssykemeldinger

Hun er bekymret for tiden framover, hvis det ikke blir tatt grep.

– Vi frykter at konsekvensene blir mange langtidssykemeldinger, og at vi ender opp med langvarig stenging av barnehagene, hvis vi ikke får tatt tak i dette. I tillegg må smittevernsveilederne oppdateres og ta høyde for en ny situasjon med mutert virus.

Hun sier det er en kraftig økning i karantener og ventekarantener blant de ansatte, og at personalmangelen begynner å bli prekær i mange barnehager og skoler.

– Kan ikke Oslo kommune selv velge å stenge barnehagene, ikke vente på anbefalinger fra toppen?

– Vi får allerede kritikk for å stenge ned det vi har gjort, blant annet fra FHI og Barneombudet. Verken FHI eller smittevernoverlegen i Oslo anbefaler å stenge alle barnehager, for det får kjempestore konsekvenser. Men da må vi i det minste sikre at vi kan stenge ned raskt og effektivt der det er tvingende nødvendig, og der gjør vi nå endringer som skal gjøre det lettere, sier Thorkildsen.

Les også: Redd Barna advarer mot skolestenging i Oslo.

Høyre vil også ha lærere fram i køen

Også Høyre i Oslo har ønsket at lærere skal på en prioriteringsliste for vaksine.

– Lærere bør nå få gå foran i vaksinekøen etter at eldre og folk i risikogruppene er vaksinert. Da kan skoler lettere holdes åpne, sa James Stove Lorentzen, fraksjonsleder for Oslo Høyre i helse- og sosialutvalget, tidligere i mars.

Den gang svarte smittevernoverlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet at de ikke hadde planer om å prioritere lærere i vaksinekøen.

– Vi kan rett og slett ikke se for oss å la friske unge og middelaldrende lærere gå foran de eldre og syke. Men heldigvis kommer det mange flere vaksiner til Norge fra april og utover, sa Aavitsland.

– Vil dere åpne for at kommuner med høyt smittetrykk, som for eksempel Oslo, kan gjøre egne prioriteringer av yrkesgrupper?

– Kommunene må følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og kan ikke lage egne prioriteringer ut over den nasjonale rekkefølgen, sa Aavitsland 11. mars.

Powered by Labrador CMS