På Järvaskolan i Stockholm måles feberen til alle elever hver morgen for å forebygge smitte.

Svensk skole måler feber og spør om symptomer ved skoleporten

På Järvaskolan i Stockholm blir elever og lærere spurt om symptomer når de kommer på skolen om morgenen for å stoppe spredningen av korona-viruset. Deretter måles feberen.

Publisert

«Hvordan har du det, vennen?» «Ingen snue eller hoste?» Slik blir elevene møtt hver dag ved skolestart. Også lærerne blir spurt om allmenn helsetilstand.

– Vi gjør dette for å skape trygghet, sier rektor Helya Riazat til Svt Nyheter.

De forebyggende rutinene på Järvaskolan i Stockholm ble innført i midten av mars. Både elever og lærere svarer på spørsmål om allmenntilstanden når de kommer på skolen. Deretter måles feberen, skriver Svt Nyheter, som først omtalte tiltaket.

Järvaskolan ligger i et innvandrertett område i Stockholm, et område som nå har registrert høy smittespredning og der mange familier er trangbodde.

Både Danmark og Norge har stengt skolene. Men Sverige avventer. Det har ført til en debatt i de nordiske landene om ulike smitteverntiltak knyttet til barn.

Vil unngå skolestenging

Selv mener Helya Riazat at skolestenging kan ha ødeleggende konsekvenser. Hun synes det er bedre å jobbe forebyggende enn å vente til skolen får konkrete smittetilfeller.

– Våre elever har ikke noe sted å dra, hvis skolen stenger. Mange av foreldrene jobber i helse- og omsorgssektoren, blant annet i eldreomsorgen. De risikerer å måtte bli hjemme og passe barn. Det vil vi gjerne unngå, sier hun.

Rektor mener kontrollspørsmålene om barnas helse bør stilles på grunn av krisesituasjonen. Hun sier det også er fullt mulig å gjøre febermålingen alene, men så langt har ingen ønsket det.

Når første time begynner har fire elever fått beskjed om å gå hjem. To av lærerne er sykemeldt, skriver Svt Nyheter.

Tviler på effekten av febermåling

Utdanningsnytt har spurt overlege Didrik Vestrheim i Folkehelseinstituttet, om det å måle feberen til elever og spørre om helsetilstanden hver morgen ved skoleporten, kan være et bra smittesporingstiltak.

– Jeg tror neppe febermåling vil ha noen særlig tilleggseffekt, hvis man følger anbefalingene om å holde barna hjemme dersom de har tegn til luftveissykdom. Det vi har erfart til nå, er at færre barn enn voksne blir syke av koronaviruset og barn har ofte milde symptomer. Derfor er febermåling ikke noe sikkert mål på om man er blitt smittet, sier han.

Vestrheim legger til at det har vært gjort forsøk med å måle feberen til passasjerer som ankommer flyplasser fra utlandet. Men heller ikke denne typen måling har hatt noen stor effekt på smittesporingen, hevder han.

Les også: Advarer mot å åpne skoler uten en god plan mot koronasmitte

Vask hendene

– De som har kommet til Norge med fly fra andre land etter koronautbruddet har fått beskjed om å gå rett i 14 dagers karantene. Ville slike febermålinger og spørsmål om allmenntilstand hatt større effekt dersom folk hadde skullet dra rett på skole eller jobb?

– Det er vanskelig å svare på. Men det generelle rådet til alle er at hvis man kjenner symptomer, så skal man holde seg hjemme, sier Vestrheim.

– Kan det være en idé at norske skoler spør om helse og måler feber blant elever og lærere dersom det blir besluttet å åpne skolene igjen etter påske?

– Jeg har mer tro på de generelle rådene vi har gitt til alle som å vaske hendene, sørge for god hygiene, holde avstand og ikke møtes i grupper på mer enn fem, sier Vestrheim

– Har du hørt om noen land enn Sverige som måler feberen til elever og spør om helsetilstanden som smittesporingstiltak?

– I Taiwan har de gjort det, men vi vet ikke noe om effekten, forteller Vestrheim.

Les også: Forbereder seg på stengte skoler også over påske

I Taiwan har de tro på febermåling

Det var etter utbruddet av SARS-viruset i 2003 at Taiwan begynte med febermålinger i stor skala for å spore smitte. Etter det har Taiwan innført febermåling blant annet på alle flyplasser.

Men også elevers feber måles i Tawian. Til NBC News sier rektor Tu Chen-yang:

– 95 prosent av våre foreldre måler feberen til barna og rapporterer resultatet til skolen før eleven møter opp. Folks samarbeidsvilje med myndighetene er avgjørende for å hindre at koronaviruset sprer seg.

Taiwan, som grenser til Kina, har nesten 24 millioner innbyggere. Torsdag 2. april hadde Taiwan kun 339 registrerte smittede og bare 5 registrerte dødsfall som følge av korona.

– Uansett hva myndighetene gjør, må folk ta ansvar for egen helse, er rektorens råd.

Powered by Labrador CMS