Maya og Judi forklarer Melby om koronadagene.

Melby er fornøyd med at stadig flere er i barnehagen igjen

Av 135 barn i Ammerudlia barnehage er 100 nå tilbake. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er imponert over hvordan de ansatte har holdt kontakten med foreldrene og gjort dem trygge.

Publisert Sist oppdatert

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) besøkte i formiddag Ammerudlia barnehage i bydel Grorud på Oslos østkant.

Tall fra Oslo kommune viser god deltakelse i barnehagene etter gjenåpningen. Men det er variasjon mellom bydelene. I bydel Ullern på Oslos vestkant møtte 93 prosent av barna. Mens bare 64 prosent av barna i bydel Grorud på Oslos østkant møtte.

På spørsmål om hun mener for få barn har møtt opp i bydel Grorud, sier Melby:

– Det er helt sikkert gode og ulike grunner til at noen barn ikke har møtt opp. Men mitt hovedbudskap er at det er trygt og at barnhagelærerne må bidra til å trygge foreldre og barn. Det er akkurat det barnehagelærerne har gjort her, sier hun.

Melby sier hennes inntrykk er at barnehagepersonalet gjør en kjempeinnsats og at smittevernreglene tas på alvor. Aller helst skulle hun sett at enda flere barn nå kommer tilbake til barnehagen.

– Det er satt av mer midler til gratis kjernetid i barnehagene enn det som blir benyttet. Det tror jeg kan være et viktig budskap nå når mange foreldre er permittert, sier hun.

Les også: Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstrakostnader

Nølende

Fagleder Bodil Aglen sier til Utdanning at foreldrene var litt nølende da barnehagene åpnet igjen etter nedstengingen.

Fagleder Bodil Aglen

– Barna har kommet gradvis. De første kom torsdag 23. april, da vi åpnet for alle. Mandag 27. april kom litt flere og nå mangler vi bare rundt 30 barn, sier Aglen.

– Hva er grunnen til at noen barn fortsatt ikke er tilbake?

– Det er ulike grunner til det. Noen familier har barn eller voksne som er syke eller i risikosonen. Og i noen familier er foreldre permittert fra jobb, sier hun.

Ammerudlia barnehage har til vanlig et godt samarbeid med foreldrene og etter stenging av barnehagene har de lagt ekstra stor vekt på tett oppfølging. Foreldre får en telefon fra barnehagen minst to ganger hver uke.

Strenge regler

– Det er så fint å ha mulighet til å besøke barnehager og skoler igjen, sier statsråden som ble utnevnt rett før barnehager og skoler stengte ned.

Vaskingen går som en lek synes, Judi, Michelle, Maya og Asiya.

Hun åpner porten til Ammerudlia barnehage og spriter hendene vet portstolpen. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, er også glad. Hun er på sitt første barnhagebesøk siden stengingen.

Fagleder Bodil Aglen forteller at barnehagen er streng også med foreldre. De har fått beskjed om å levere barna og gå. Når barna hentes, skal de ta dem med rett hjem.

– Tidligere har foreldre ofte blitt gående å snakke sammen og barna har kanskje lekt litt på vei hjem. Nå formidler vi at det skal være minst mulig kontakt, sier hun.

Ut denne uken er barna inndelt i 26 kohorter etter de gamle smittevernreglene. Hver kohort har egne rom, egne garderober og faste toaletter. I neste uke blir det et litt mildere regime. Da innføres de nye smittevernreglene som ble innført fra 7. mai.

Les også: UDF: Barnehagene må ha kortere åpningstid

Vant til vasking

Melby og Borgen blir stående en kort stund utenfor barnehagen. Så får de slippe inn og møte en kohort. Judi, Michelle, Maya og Asiya går rett til vasken. Her vaskes det både både mellom fingrene og rundt håndledd, helt uten instruksjon.

På spørsmål fra Melby om det er kjedelig å vaske fingrene så ofte, sier Asiya:

– Det går fint. Vi er vant til det nå.

Aglen forteller at en av fordelene med all vaskingen er at det har vært mindre sykdom i barnehagen enn noen gang.

Matpausen tas ved et bord ute. Melby er imponert over matbokser med salat, pasta med kylling, bær, frukt og grønt.

– Det dere ser mye bedre ut enn mine kjedelig brødskiver. Det må jeg lære meg.

Asiya viser Melby at hun er blitt vant til vasking.

Hun spør også barna hvordan hverdagen var mens skolen var stengt.

– Da måtte vi snakke med vennene våre i telefonen. Det var kjedeligere enn å møte dem. Bare av og til hadde vi koronadager der vi fikk leke med noen få venner ute, forklarer Judi.

Trenger penger

Bydelsdirektør Ayub Tughra i bydel Grorud og ordfører Marianne Borgen er opptatt av økonomi og spør statsråden om hun kan love mer penger i revidert nasjonalbudsjett.

Guri Melby, Marianne Borgen, Ayub Thugra og Bodil Aglen.

Tughra forteller at bydelen har hatt uforutsette kostnader i forbindelse med koronapandemien. De har måttet sette inn vikarer, har holdt barnehager åpne for foreldre som har samfunnskritiske yrker og de har kjøpt inn ekstra sittevernutstyr.

– Siden vi ikke har permitterte arbeidstakere, så tenker man kanskje ikke over dette. Men vi har ført regnskap over økte utgifter og har full oversikt, forklarer han.

Også i byrådsavdelingen er man i ferd med å samle inn opplysninger fra bydelene for å skaffe seg full oversikt.

– Det foreløpige anslaget er på 50 millioner kroner i måneden på barnehagesektoren i Oslo kommune. Midlene må kommunene få kompensert, sier Borgen til Utdanningsnytt.

Les også: Bemanning kan bli en utfordring når koronafravær slår inn for fullt mener barnehageledere

Mer organsiering

Det mest arbeidskrevende for tiden er all organiseringen, forteller fagleder Bodil Aglen:

– Når smittevernet står øverst, må vi til enhver tid vite hvilke barn som er tilstede. Det er en av grunnene til at vi nå har enda tettere kontakt med foreldrene enn vanlig, sier hun.

Helt siden stenging har Aglen i tillegg hatt en rekke digitale møter med både bydelsadministrasjonen og det pedagogiske personalet i barnehagen for planlegging.

Barnehagen er åpen i seks og en halv time hver dag, fra halv ni til tre. Men for barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber, er det utvidet åpningstid. For denne gruppa av barn har barnehagen vært åpen hele tiden.

– Bydelen har satt av ekstra penger til renhold. Det betyr at vårt vanlige renholdspersonale har måttet jobbe ekstra, sier hun.

Barna er mest ute, men har også noen inneaktiviteter. I dag fikk både statsråden og ordføreren 17. mai-sløyfer som barna hadde laget.

Judi og Michelle har laget 17-mai-sløyer.

Aglen forteller at både barnehagelærere og lærere har klart å senke skuldrene mer etter at de nye rutinene er blitt litt mer innarbeidet. Med fint vårvær er det også blitt hyggeligere å komme seg ut på tur. Det er mer turer nå enn ellers, sier Aglen.

Powered by Labrador CMS