Kjetil Digre i Utdanningsdirektoratet. Foto: Jørgen Jelstad.

Direktoratet om spesialskolene som forsvant: – Ser ut til å være underrapportering

Utdanningsdirektoratet vedgår nå at det ser ut til å være underrapportering av forsterkede avdelinger. – Vi må nok gå en ekstra runde på dette neste år, sier avdelingsdirektør Kjetil Digre.

Publisert Sist oppdatert

Dette er Utdanningsdirektoratets tilsvar til saken om spesialskolene som forsvant fra statistikken.

I løpet av ett år «forsvant» 106 forsterkede avdelinger og 1000 elever i statistikken til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet mente å ha sjekket at ingenting var galt med de nye tallene, men Utdanning har avdekket at flere rene spesialskoler og spesialavdelinger ikke var registrert i den nye statistikken.

– Mener dere fortsatt GSI-rapporteringen i 2012 på 4018 elever i forsterkede avdelinger er et «riktigere tall» enn de over 5000 elevene i Utdannings kartlegging?

– Vi må forholde oss til det skolene rapporterer i GSI. Dette er tall som også godkjennes av kommunene og som kvalitetssikres av fylkesmennene, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

– Kan stilles spørsmål ved tallene

Han viser til at GSI-rapporteringen ble endret i 2011 på dette punktet.

– Ved slike endringer er det alltid en innkjøringsfase hvor det tar litt tid før kvaliteten på tallene er god nok, sier Digre.

– Så tallene er ikke gode nok nå?

– Dette viser jo at det kan stilles spørsmål ved disse tallene, sier Digre.

– 106 forsterkede avdelinger forsvant fra GSI i løpet av ett år. Det vil si over en femtedel av totalen. Det er et veldig stort avvik. Har dere bedt fylkesmennene å følge opp dette spesifikt?

– Nei, vi har ikke gitt noen spesielle føringer til fylkesmennene om dette. Det er mulig vi kunne presisert det, sier Digre, som sier det nå er mulig at de vil be fylkesmennene om spesifikt å følge opp dette i neste års GSI-rapportering.

Dette er saken om de nye spesialskolene

* De statlige spesialskolene ble lagt ned i en omfattende reform i 1992 fordi politikerne ønsket en mer inkluderende skole.

* 20 år etter har det isteden vokst frem et mylder av lokale spesialtiltak myndighetene ikke har oversikt over.

* Skoleåret 2011/2012 kartla Utdanning at over 5000 elever har fast tilhørighet i spesialgrupper og spesialskoler.

* Dette var første gang noen hadde laget en omfattende oversikt over hvor mange elever som var tatt ut i slike spesialtiltak, hva slags type elever det var, og hva slags tilbud de fikk.

* Flere sentrale skoleforskere kritiserte myndighetene for å ha sviktet i oppfølgingen av disse elevene.

–Skolene måtte begrunne endring

Mange rektorer sier i kontakt med Utdanning at tolkningen av hva som skal rapporteres som en fast avdeling for spesialundervisning, er vanskelig. I GSI står det at elevene skal ha fast tilhørighet til avdelingen, men har direktoratet en mer konkret definisjon av hva «fast tilhørighet» innebærer?

– Nei, vi har ikke noen ytterligere konkretisering av det begrepet, sier Digre.

– Dere sa i desember at dere i kvalitetssikringen hadde vært i kontakt med alle skolene som rapporterte forsterket avdeling i 2011, men ikke i 2012, for å oppklare om det var feilrapporteringer. Men ingen av skolene Utdanning har snakket med, har hørt noe fra dere?

– Denne kontakten med skolene skjer gjennom GSI-systemet. Vi kontakter ikke skolene i etterkant. Men hvis skolen hadde rapportert inn en forsterket avdeling i 2011, og ikke gjorde det i 2012, fikk de underveis i rapporteringen et kontrollspørsmål om det var riktig at de skulle føre annerledes på dette punktet i 2012. Da måtte skolene også begrunne hvorfor de i så fall ikke skulle rapportere en slik avdeling i år, sier Digre.

– Basert på misforståelser

– Kan vi stole på GSI?

– Ja, det mener jeg. Tallene kontrolleres av kommunene og kvalitetssikres av fylkesmennene, sier Digre.

– Men Utdanning har vist at det på dette området er underrapportering. Hva sier det om kvalitetssikringen?

– Vi kan ikke annet enn å forholde oss til det skolene rapporterer. Vi kan ikke sjekke hver enkelt skole.

– Dere sa i desember at dere ikke hadde grunnlag for å tro at det var underrapportering på dette feltet. Vedgår dere nå underrapportering av forsterkede avdelinger?

– Ikke bevisst underrapportering. Dette er nok like gjerne basert på misforståelser.

– Ikke nødvendigvis bevisst, men flere av skolene Utdanning har sjekket burde vært rapportert. Det må vel kunne kalles en underrapportering?

– Ja, det ser ut til å være underrapportering, sier Digre.

Powered by Labrador CMS