Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

Skei Grande trekker i bremsen:
Karakterbasert inntak i hele landet kan kreve lovendring

Kunnskapsministeren vil sjekke om innføring av karakterbasert opptak i alle landets fylker vil kreve en lovendring.

Publisert

Det er SVs Mona Fagerås som har stilt kunnskapsministeren spørsmål om lovligheten av regjeringens forsøk på å innføre én og samme inntaksordning i hele landet.

Som Utdanningsnytt skrev i midten av februar mener KS at det å endre inntaksordning til videregående skole vil kreve en lovendring, ikke bare en forskriftsendring. Det er denne vurderingen Fagerås trekker frem.

Skole, ikke opplæringstilbud

KS viser til opplæringslovens § 3-1: "Søkjarar har rett til inntak i eitt av tre alternative utdanningsprogram på videregåande trinn 1 som dei har søkt på, og til to års videregåande opplæring innanfor utdanningsprogrammet."

KS mener at det regjeringen forsøker er en rett til å velge skole, ikke opplæringstilbud, som i dag.

SVs Mona Fagerås.

– KS konkluderer også med at innføring av en statlig ordning for "fritt skolevalg" i fylkeskommunene bryter med intensjonene i både kommuneloven, statens egne retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren, og kvalitetsavtalen mellom regjeringen og KS, skriver Fagerås til Grande og spør:

– Mener kunnskapsministeren, etter å ha lest disse lovtolkningene, at det finnes hjemmel i lovverket for å endre forskriften og vil regjeringen i så fall endre loven for å få gjennomført det jeg til kalle karakterbasert opptak i alle fylkeskommuner?

I sitt svar skriver Grande at departementet er i gang med å lese høringsinnspillene de har fått i saken, og at forslaget fra regjeringen "bør vurderes opp mot arbeidet med regjeringens stortingsmelding om videregående opplæring og ny opplæringslov".

– I dette arbeidet vil vi også vurdere om lovhjemmelen bør justeres for å tydeliggjøre at det kan gis nasjonale forskriftsregler om fritt skolevalg, skriver Grande.

– Bør kaste kortene

Mona Fagerås mener dette betyr at regjeringen ikke kan innføre en forskriftsendring nå.

– Regjeringen har forsøkt å tvinge ufritt skolevalg på alle elever og på landets fylker. Nå er det isteden kunnskapsministeren som tvinges til å skrote planene, inntil videre, sier Fagerås.

– Det er mye som tyder på at regjeringen har sendt ut et forslag som en rekke høringsinnstanser nå har svart på, men som regjeringen egentlig aldri har hatt mulighet til å gjennomføre ved hjelp av en forskriftendring. Det kan se ut til at de ikke har undersøkt dette godt nok på forhånd, mener hun.

– Tror du Grande kommer til å skrote planen om karakterbasert opptak i hele landet?

– Hun sier i alle fall at hun kommer til å utsette avgjørelsen og se nærmere på lovhjemmelen. Det betyr at den forskriftsendringen regjeringen varslet ikke vil bli gjennomført i denne stortingsperioden, sier Fagerås.

Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke svart Utdanningsnytts oppfølgingsspørsmål til Trine Skei Grande .

Powered by Labrador CMS