Elever ved Tastaveden ungdomsskole trives godt med FYSAK.

Elever mener fysisk aktivitet gir mer motivasjon og bedre skolemiljø

Ved Tastaveden ungdomsskole har de obligatorisk aktivitet hver dag. Både elever og lærere mener det har gjort skolehverdagen bedre.

Publisert

– For elevene har dette vært fantastisk. De dagene de ikke har kroppsøving får de et avbrekk midt på dagen, sier Ina Stråtveit.

Stråtvet er lærer ved Tastaveden ungdomsskole i Stavanger. I 2013 innførte de FYSAK, en ordning med 30 minutters lærerstyrt fysisk aktivitet for elevene tre ganger i uka.

Nå har Stråtvedt og kollega Eivind Thoresen i samarbeid med Eva Leibinger og Sindre M. Dyrstad, forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS), spurt elever og lærere ved skolen om hva de synes om tiltaket.

Elevene er ikke i tvil: De mener FYSAK gir dem mer energi i skoledagen og bedre konsentrasjon.

– Når jeg møter elever som er ferdig med ungdomsskolen, så er det første de sier at de savner FYSAK. De forteller at dagene blir så lange uten, sier lærer Stråtveit.

Les også: Regjeringen uten plan og penger til fysisk aktivitet i skolen

På åttende året

Ved Tastaveden ungdomsskole er det en lærergruppe som driver FYSAK. Det er gruppen som legger opp aktivitetene, og lærerne får et opplegg på forhånd, de slipper derfor å finne på aktiviteter selv. Stråtveit mener at dette kan være en av nøkkelfaktorene for at FYSAK er så vellykket på deres skole.

– Vi er nå på åttende året, og det ruller og går fordi systemet er så bra, forteller Stråtveit.

I undersøkelsen svarer 95 prosent av elevene på åttende trinn at de likte FYSAK godt eller meget godt. I svarene kommer det også frem at elevene mener at de lærer bedre av å ikke sitte foran en pult hele dagen, og at det hjelper med et pusterom midt på dagen.

– Vi har valgt å lage en egen vri, med 30 minutter FYSAK midt på dagen. Vi tar da 5 minutter fra hvert fag. Slik at timene varer i 40 minutter i stedet for 45, forklarer Stråtveit.

FYSAK-øktene legges til de tre dagene der elevene ikke har kroppsøving. Det betyr at elevene har en økt med fysisk-motorisk utfoldelse hver dag.

– De dagene de har gym, blir FYSAK-øktene satt som en slags leksetid. Dette handler om kapasitet, fordi heles skolen kan ikke ha FYSAK på likt, sier Stråtveit.

Tidspress

I 2017 vedtok Stortinget, mot den daværende regjeringens vilje, at alle elever i grunnskolen skal ha en time fysisk aktivitet hver dag. Men vedtaket har vært omstridt, blant annet har det møtt motbør hos Utdanningsforbundet.

I undersøkelsen fra Tastaveden ungdomsskole svarer om lag 60 prosent av lærerne at de var helt eller delvis enig i at øktene med FYSAK har hatt en positiv innvirkning på relasjonen lærer-elev, samt økt trivsel og konsentrasjonen blant elevene.

90 prosent av de involverte lærerne mente tiltaket medførte en bedre skolehverdag for elevene.

Men rundt halvparten sier seg også seg enige i at innføringen av FYSAK har medført et større tidspress i de andre fagene. Flere uttrykte også bekymring for at de små fagene blir enda mindre, og at de store fagene mister mye av undervisningstiden sin.

Forskningsrapporten peker på at det er viktig å diskutere tiltak som kan motvirke tidspress. Slik at økt tidspress ikke skal undergrave motivasjonen og lojaliteten på skoler som ønsker å innføre FYSAK.

Lærer Ina Stråtveit forteller at hennes egne erfaringer er udelt positive.

– Det skaper ikke tidspress hos meg, men det kan kanskje gjøre det for noen. Jeg opplever derimot mer glede og konsentrasjon i klasserommet. Vi vinner så mye på det, at vi ikke mister noen tid til det faglige, forteller hun.

Powered by Labrador CMS