Regjeringen uten plan og penger til fysisk aktivitet i skolen

Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet er uten penger, satsing og forpliktelser overfor elevene, ifølge Alliansen for en time fysisk aktivitet i skolen.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 vedtok Stortinget at elever på alle trinn har rett til en time fysisk aktivitet hver dag i tillegg til gymtimene.

Da hadde Alliansen for en time fysisk aktivitet i skolen arbeida for dette i mer enn sju år. Alliansen består av Nasjonalforeningen for folkehelse, Den Norske Legeforening, Norges idrettsforbund, Kreftforeningen og Norsk Fysioterapiforbund.

Siden 2017 har imidlertid lite og ingenting skjedd. Forventningene hos alliansens medlemmer var derfor høye, da regjeringen 4. juni la fram Handlingsplan for fysisk aktivitet. Men de er ikke innfridd.

– Framfor å forplikte kommunene til å legge opp til Stortingets vedtak om å innføre fysisk aktivitet gjennom opplæringsloven, legges det heller vekt på at verken læreplaner eller kompetansemål er til hinder for økt aktivitet, skriver Alliansen i et åpent brev til helseminister Bernt Høie og kunnskapsminister Guri Melby.

De legger til at mangelen på tilrettelegging av aktivitet gjennom skoledagen i verste fall vil føre til økte sosiale helseforskjeller blant barn som vokser opp nå.

Farlig å sitte stille

– Det er godt dokumentert at den samlede tiden i ro i løpet av dagen er en selvstendig risikofaktor for dårlig helse, og at også inaktivitet rammer skjevt, står det i brevet.

Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til redusert risiko for overvekt, muskel- og skjelettlidelser, hjerte-karsjukdommer, diabetes 2 og kreft.

I planen står det at regjeringen vil samle gode erfaringer fra tiltak og støttemateriale for fysisk aktivitet. Det synes alliansen er bra.

– Men uten nasjonale forpliktelser kan noen skoler innføre daglig fysisk aktivitet, og andre ikke, skriver de.

Les også: Halvparten av barn i studie var ikke aktive nok

39 prosent satser ikke

I en undersøkelse offentliggjort av Utdanningsdirektoratet 2. juli sier 39 prosent av rektorer at skolen ikke har en satsing på fysisk aktivitet. Undersøkelsen er gjort av NIFU på bestilling av Udir.

Fysisk aktivitet tas opp som en del av undersøkelsen "Spørsmål til Skole-Norge våren 2020". Som en av begrunnelsene for dette skriver Utdanningsdirektoratet at Regjeringa viderefører målet til Verdens helseorganisasjon om 10 prosent reduksjon i fysisk inaktivitet blant barn innen 2025. Men målinger fra undersøkelser viser at verken seksåringer, niåringer eller femtenåringer er blir mer fysisk aktive i perioden fra 2005 til 2018.

Les også: Frilek gir større helseeffekt enn voksenorganiserte leker

Femte til sjuende trinn

Men siden 2009 har femte, sjette og sjuende trinn hatt timer til fysisk aktivitet. Denne ordninga har aldri vært evaluert. Utdanningsdirektoratet ønsker derfor å vite mer om hvordan fysisk aktivitet på femte til sjuende trinn planlegges og gjennomføres. Samtidig vil direktoratet også vite hvordan hele grunnskolen følger opp og tilrettelegger for fysisk aktivitet i skoletida for alle elevene.

I svara sier 39 prosent av rektorene sa at skolen hadde fysisk aktivitet for femte til sjuende trinn. Nesten halvparten av disse svarte at elevene hadde en time i uka til dette. 29 prosent hadde to timer og 23 prosent mer enn to timer.

33 prosent av rektorene sa at skolen også hadde aktivitet for første til fjerde trinn. 16 prosent hadde fysisk aktivitet for ungdomstrinnet.

Les også: Ved Nidaros idrettsungdomsskole har de fysisk aktivitet på timeplanen hver dag

Krf for - UDF i mot

Da stortingsflertallet i 2017 gjorde vedtaket om en times fysisk aktivitet, var det mot regjeringas vilje. Kristelig folkeparti var da ikke med i regjeringa, og stemte for forslaget. Utdanning har ikke klart å få en kommentar fra Kristelig Folkeparti om dette nå.

– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt og i direkte strid med tidligere stortingsvedtak på flere områder, sa leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal da Stortinget gjorde sitt vedtak i 2017.

Powered by Labrador CMS