Å ta i bruk andre metoder i undervisningen for å gi barn en forståelse av at naturen og uteaktiviteter kan brukes på en god måte, er bakgrunnen for at det nå igangsettes en times fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen. Ill.foto: Sebastian Grässl, FreeImages

Den nye aktivitetstimen i skolen skal kombineres med andre fag

En time fysisk aktivitet hver skoledag, det er kravet fra opposisjonspartiene på Stortinget. Aktivitetstimen skal kombineres med andre fag.

Publisert

– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt og i direkte strid med tidligere stortingsvedtak på flere områder, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Han er bekymret over alle fag, temaer og aktiviteter politikerne forventer at skolen skal få tid til. 

 

– Det er ikke snakk om gym

– Stortinget har nettopp konstatert at det er fagtrengsel i skolen. Vi har for mange mål som skal nås. Stortinget har derfor etter råd fra et regjeringsoppnevnt utvalg vedtatt å rydde opp i læreplanene. Istedenfor å bidra til denne ryddejobben roter flertallet på Stortinget det nå til ved å introdusere flere mål, sier Handal.

KrF og SV støtter nå forslaget om at alle elever i barne- og ungdomsskolen skal ha en times fysisk aktivitet hver dag. Opposisjonspartiene har flertall for å be regjeringen fremme en sak om dette for Stortinget. KrF politiker Olaug Bollestad sier til NRK at skolene og lærerne selv må finne ut hvordan de skal gjøre dette.

– Naturfagtimen skal brukes annerledes, mattetimen skal brukes annerledes. Det er ikke snakk om gym, men det er snakk om aktivitet, sånn at ungene våre skal få en livsstilsendring som viser at det er mulig å bruke naturen og uteaktiviteter på en god måte, sa Bollestad i NRK-radio.

 

 

Full timeplan

Utdanningsforbundet mener aktivitetskravet er et eksempel på at politikerne vil detaljstyre skolen.

– Stortinget har vedtatt at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen. Det er derfor uforståelig at flertallet nå vil detaljstyre arbeidsmetodene til lærerne innenfor hver eneste dag i hvert eneste fag gjennom hele skoleåret, sier Handal. Han mener at et krav om mer aktivitet i skolen må behandles sammen med resten av læreplanen.

– Intensjonen om mer fysisk aktivitet i skolen bør sees i sammenheng med den revideringen av læreplanene som nå er i gang og introduseres uten å detaljstyre lærere og elevers arbeidshverdag, sier Handal.

SV mener at opposisjonspartiene ikke overstyrer lærerne med sitt forslag.

– Det er like dumt å si at dette er overstyring, som å si at det er overstyring at Høyre vil at elevene bare skal sitte i klasserommet seks timer hver dag, sa Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, i Politisk kvarter.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre frykter at ordningen skal gjennomføres med stoppeklokke.

– Dette forslaget er en skivebom, fordi man sier til norsklæreren, mattelæreren og naturfagslæreren at de må stå med en stoppeklokke og passe på at fem eller ti minutter av undervisningen er fysisk aktivitet, uten at det kanskje er utfordringen i deres klasserom, sa Tybring-Gjedde i Politisk kvarter.

Powered by Labrador CMS