Den årlige kvalitetsundersøkelsen viser at foresatte er godt fornøyd med tilbudet barna har fått under pandemien.

Ni av ti foreldre fornøyde med barnehagen under pandemien

Norske foreldre er godt fornøyde med barnehagetilbudet, selv etter et krevende korona-år. Men matservering scorer dårligere etter at pandemien traff landet.

Selv om mange barnehager måtte drive under smittevernrestriksjoner i fjor, er foreldrene like fornøyde med tilbudet som tidligere, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Koronaen påvirket barnehagedriften mange steder. 4 prosent av barnehagene har hatt helt stengt i løpet av høsten og 9 prosent delvis stengt. 33 prosent har hatt redusert åpningstid i perioder.

Les også: Terje hyller barnehageheltene under pandemien

93 prosent er fornøyde

I den årlige kvalitetsundersøkelsen svarer likevel 93 prosent av foreldrene at de er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Det ligger på samme nivå som året før.

– Det viktigst er at barna trives og har det bra. Derfor er jeg glad for at så mange foreldre er fornøyde, selv når koronasituasjonen har påvirket tilbudet til barna. Det viser at de ansatte gjør en god og viktig jobb, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Det som skiller seg ut i negativ retning, er mattilbudet. I fjor svarte 62 prosent at de var fornøyde, mot 76 prosent året før. Det kan skyldes at flere barnehager har endret eller fjernet tilbudet om mat til barna under pandemien.

I undersøkelsen går det fram at foreldrene er spesielt fornøyde med at barna trives og er trygge på personalet (97 prosent). I år er også flere enn tidligere fornøyde med hygiene (88 prosent).

Bemanningskrav er nådd

Nesten alle norske barnehager – 99 prosent – oppfyller kravet om bemanning. Fra august 2018 ble det innført krav om en ansatt per tre barn for de yngste og en ansatt per seks barn for de eldste. Kunnskapsministeren sier dette har vært en viktig satsing for regjeringen.

– Utviklingen går riktig vei. Samtidig er det fremdeles for mange barnehager som ikke har nok barnehagelærere. Pedagoger har en nøkkelrolle i arbeidet med å heve kvaliteten på tilbudet, sier Melby.

Les også: Koronatiden har gjort lærere i barnehagen stolte og slitne

Sju av ti oppfyller pedagognorm

Ifølge pedagognormen skal barnehagen ha en pedagogisk leder per sju barn for de yngste og en per 14 barn for de eldste. 69 prosent av barnehagene oppfyller pedagognorm uten dispensasjon. Det en økning fra 64 prosent året før.

Melby sier arbeidet fortsetter med å styrke kompetansen i barnehagene.

– Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent av de ansatte, sier hun.

Den årlige barnehageundersøkelsen ble innført for fem år siden. 128.000 foreldre deltok i fjorårets undersøkelse.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS