Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier nei til hjemmeskole siste uka før jul.

Vil diskutere nye smittetiltak i Oslo-skolen før jul – men advarer mot mer bruk av fjernundervisning

Oslos skolebyråd sier nei til fjernundervisning, men tar oppfordringen fra lærerne om å finne felles smitte-tiltak i skolen siste uka før jul. Samtidig reagerer hun på at regjeringen vil åpne for mer bruk av hjemmeskole.

Publisert Sist oppdatert

– Utdanningsetaten kommer til å gå i dialog med fagforeningene om hva som kan gjøres. Jeg forstår at det er mange ansatte i skolene som er bekymret for smitte og spesielt den siste uka før jul. Vi må gjøre det vi kan for at de skal føle seg trygge på at de kan møte familie og eldre slektninger i juleferien, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Mandag ble det klart at hun sier nei til både hjemmeskole de siste par ukene, og forlengelse av juleferien. Førstnevnte har blant annet Utdanningsforbundet i Oslo bedt om. Etter mandagens avgjørelse etterlyste leder Aina Skjefstad Andersen, klare beskjeder fra byråden om hvordan skolehverdagen bør organiseres fremover, for å gjøre den mest mulig smittetrygg for både elever og lærere.

– Vi håper det kommer tydelige beskjeder fra byråden om at man organiserer den siste uken på skolen på en klok møte som gjør at lærerne føler trygghet og slipper å komme i en situasjon hvor man blir sittende i karantene i juleferien, sa Skjefstad Andersen til VG.

Det er dette etaten nå skal svare opp på.

– Vi har stor forståelse for at mange lærere er engstelige. Nå går vi i dialog med de tillitsvalgte for å finne ut hva vi kan gjøre utover de sentrale føringene for å gi dem en tryggere hverdag. Og svarene skal komme fort, lover Thorkildsen.

– Hvorfor ikke imøtekomme ønsket om lengre ferie eller mer hjemmeskole?

– De kommunene som har forlenget juleferien har gitt fri fra den 18. desember, som allerede er siste skoledag for elevene i Oslo. Når det gjelder hjemmeskole, så mener vi at vi ikke har gode nok argumenter for å innføre et slikt tiltak. Det har for store konsekvenser for elevene - det fikk vi godt dokumentert i vår og vi ser en utvikling nå som bekymrer oss. Det er flere barn og unge som strever, både faglig og sosialt. Hjemmeskole øker sannsynligheten for etterslep og skaper mer ensomhet. Vi har en voldsom pågang på hjelpetelefonene, og vi ser også grovere vold mot barn og mot familier, sier Thorkildsen.

– Samtidig gis det ingen råd om ytterligere innstramminger fra smittevernfaglig hold, tvert imot går smitten ned blant barn og unge og vi har fått ny forskning som viser at barn i liten grad smitter andre. Derfor kan vi heller ikke forsvare en enda lenger juleferie, eller mer hjemmeskole. Men vi fortsetter på rødt nivå på ungdomstrinnet og i videregående.

Lov og Rett: Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Advarer mot mer hjemmeskole

Byråden sier hun er overrasket over at regjeringen ønsker å åpne for mer bruk av fjernundervisning i tiden som kommer. Forrige uke sendte de ut et forslag på høring.

– De tar alt for lett på konsekvensene og overser hvilke ulikheter vi har i levekår i Oslo og andre byer. Ja, vi skal lytte til lærerne og deres bekymringer, men vi har ansvaret for barnas rettigheter og deres trygghet. Jeg frykter allerede konsekvensene av situasjonen vi er i nå, med blant annet økt fravær og risiko for frafall, og vil for all del unngå at de blir enda verre, sier Thorkildsen.

– Men vi har innført rødt nivå i ungdomsskolen og i videregående og vi står på det. Det er nå 30.000 elever i Oslo som har en kombinasjon av fjernundervisning og undervisning på skolen.

Hvor lenge rødt nivå vil gjelde vil ikke byråden svare konkret på foreløpig, men antyder at det kan bli langvarig.

– Vi kommer med mer informasjon om det i slutten av denne uken. Men jeg kan si at vi er opptatt av at vi ikke skal endre på smittevernnivået hele tiden. Forutsigbarhet er viktig for at skolene skal klare å organisere hverdagen godt, sier hun.

Les også: – Bruker mye mer tid på jobben, men får mye mindre tilbake

Ikke penger til flere voksne

Utdanningsforbundet i Oslo har selv fått laget ni råd til en "smittefri siste uke før jul". Der anbefaler de mindre elevgrupper, mer uteskole, dialog med ledelsen og flere – voksne på jobb. Thorkildsen roser dem for jobben.

– Det er alle gode råd som skolene kan vurdere i planleggingen av den siste uken . Noen av dem kunne sikkert blitt nasjonale føringer også, mener hun.

– Mer voksne krever penger. Finnes de pengene?

– Det er ikke noe staten har sagt at de skal dekke, og vi, som alle andre fylkeskommuner i Norge, sliter med underdekning og det er fortsatt uklart for oss hva vi får kompensert. Jeg ble veldig glad for at Melby var klar på at man ikke skulle holde igjen på vikarbruk, men vikarer skal brukes i stedet for en ansatt. Det er ikke penger som kan gå til voksne utover bemanningen skoler har, sier Thorkildsen.

– Skolelederne må se på om de kan organisere seg annerledes. Jeg er helt sikker på at alle rektorene nå strekker seg langt, og at de snakker med tillitsvalgte og verneombud om hvordan de kan organisere den siste uka.

– Er det rektorenes ansvar, ikke ditt?

– Vi har et arbeidsgiveransvar og det er naturlig at Utdanningsetaten går i dialog med verneombud og tillitsvalgte for å finne noen felles tiltak som skolene kan innføre, men det er klart at rektorene også må ta det ansvaret, og det har jeg inntrykk av at de absolutt gjør.

Fant lite smitte

I tillegg til rødt smittevernnivå på de øverste trinnene har også byrådet fått gjennomført massetesting ved tre skoler i Oslo Øst, der smitten er størst. Resultatet fra Ammerud skole er klar. Der ble 590 testet og av dem var bare tre positive.

– Det viser at det ikke er mye smitte. Vi ser også en nedgang i smitten blant ungdom og det tyder også på at tiltakene som er iverksatt virker, sier Thorkildsen.

– Når du ser tilbake på dette året. Hva tar du med deg inn i 2021?

– Vi må ta på alvor hvor prega folk er av pandemien, og det er tydelig hvor viktig arbeidsgiveransvaret vårt er. Skal lærerne klare å yte det de skal overfor elevene, må vi ta vare på lærerne. Det krever et tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud også fremover. Jeg lover at vi skal være lydhøre og ydmyke, men vi skal også holde fast på noen prinsipper, særlig barnas rettigheter, i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform, FNs barnekonvensjon og opplæringsloven.

Powered by Labrador CMS