- Vi lytter til de smittevernfaglige rådene, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen vil ikke innføre hjemmeskole før jul

– Helsemyndighetene vil ikke at vi stenger skoler som smitteforebyggende tiltak, svarer skolebyråden på spørsmål om hun støtter forslaget fra Utdanningsforbundet Oslo om fjernundervisning rett før jul.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo har i løpet av helgen deltatt på møter med helsemyndighetene om koronasituasjonen i hovedstaden. På mandagens pressekonferanse frontet byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) nye skoletiltak i Oslo.

– Vi følger de smittevernfaglige vurderingene som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir oss. Sist uke ba de oss innføre rødt nivå på videregående skole. Samtidig ble vi bedt om å vurdere rødt nivå på ungdomstrinnet i løpet av de neste to ukene. Men en uke senere har vi fått råd om å innføre rødt nivå på ungdomstrinnet. Så da gjør vi det. Rødt nivå på ungdomstrinnet gjelder fra tirsdag, sier hun.

Thorkildsen understreket at hun har forståelse for at det vil ta noe tid for skolene å planlegge skoledagene med mindre grupper, slik rødt nivå krever.

– Smitten stiger også blant barn i barneskolealder. Kan det være aktuelt å innføre rødt nivå også på barnetrinnet?

– Foreløpig mener helsemyndighetene at smittesituasjonen ikke tilsier det. Og de ønsker ikke at vi skal innføre rødt nivå som forebyggende tiltak. Rødt nivå skal innføres når man ikke klarer å få kontroll på smitten ved hjelp av andre grep, sier hun.

Byrådslederen takker lærerne

Byrådsleder Raymond Johansen understreket at det ennå er for tidlig å se noen effekt av den sosiale nedstengingen som ble gjennomført fra 6. november.

– Bakgrunnen for at vi har tatt avgjørelsen om rødt nivå også på ungdomstrinnet, er at både lærere og elever skal føle seg trygge, sier han.

– På den forrige pressekonferansen lovte du at barn og unge skulle skjermes. Det har også vært et ønske fra lærerne. Så hva har du å si til de mange lærerne som nå skal håndtere at elevene skal få god undervisning både på skolen og digitalt hjemme?

– Jeg tror mange lærere er drittlei av å høre sånne som meg være takknemlig for den jobben de gjør. Men jeg er det. Samtidig vet jeg at mange lærere føler en usikkerhet selv, knyttet til smittesituasjonen. Derfor har det kommet støtte fra lærerorganisasjonene til de tiltakene vi nå innfører. Smitten blant ungdom har økt så mye at tiltak vi gjør på andre fronter får mindre effekt.

– Kan bli rødt på barnetrinnet

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen utelukker imidlertid ikke at rødt nivå også blir løsningen på enda flere klassetrinn, men enn så lenge skal både barnetrinn og barnehage ha gult nivå.

– Utdanningsforbundet Oslo foreslår at man stenger skolene et par uker før jul og innfører fjernundervisning for å unngå at lærere og elever går inn i juleferien med smitte. Hva synes du om det forslaget?

– Man må ha veldig gode argumenter for å gå til et så drastisk tiltak. For det får store konsekvenser for barn og unge. Bare det å gå fra gult til rødt nivå har store konsekvenser. Men jeg tror vi har litt å gå på når det gjelder kommunikasjonen med ungdom om smittesituasjonen. Vi må få ungdom til å forstå hvor viktig det er at de holder avstand og følger smittevernreglene. Min erfaring etter å ha hatt mye kontakt med lærere og elever i det siste, er at her har vi en jobb å gjøre, sier hun.

Les også: – Elevene trenger å møtes for å holde på motivasjonen

Ber om hjelp til etterlevelse

– Hvilke muligheter mener du lærere har til effektuere smitteverntiltakene og sørge for at elevene faktisk følger dem i skolehverdagen?

– Her må alle som har tillit hos ungdom bidra. Det kan være lærere, miljøteamet på skolen, rådgivere, rektor, assisterende rektor eller andre ansatte. Alle som er gode på å kommunisere med ungdom bør gå i dialog med dem. Man bør prøve å finne ut av spesielt to ting; hvorfor går smittevernrådene ikke inn og hva er ungdommenes egne råd for å kommunisere rundt dette, sier hun og legger til:

– Vi gjør nå et arbeid i Oslo kommune for å forsøke å ta tak i temaet selv. Men det er ingenting i veien for at også skolene kan bidra. I tillegg mener jeg elevrådene bør trekkes inn. De kan gå i dialog med ungdommene. På mange skoler har det vært problematisk å følge smittevernreglene på gult nivå. I det siste har vi sett at det også er vanskelig å følge dem på rødt nivå.

Munnbind vil kreve finansiering

– Har dere vurdert bruk av munnbind for elever og lærere i videregående skole?

– Det reiser noen problemstillinger, i og med at opplæringen skal være gratis. Så i så fall må vi stille opp med midler til innkjøp. Byrådet kommer ikke til å vedta bruk av munnbind så lenge helsemyndighetene ikke anbefaler det. Men hvis Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og smittevernoverlegen i Oslo mener at dette er klokt å gjøre, og at det har en effekt, da må vi gjøre det, sier hun.

Thorkildsen mener at en fordel med bruk av munnbind er at det påminner alle om at vi er inne i en pandemi. Hun mener også at det kan være mulig å skille mellom bruk utenfor og inne i klasserommet, at munnbind kan brukes dersom det er trangt om plassen i gangene og vanskelig å holde avstand der.

– Samtidig er det sånn at med rødt nivå, så betyr det at klassene skal deles inn i mindre grupper, slik at det faktisk blir mulig å holde avstand. I Oslo er klasserommene så små at det i realiteten er nesten er umulig å holde en meter avstand med fulle klasser. Rødt nivå kan medføre at det blir mindre behov for munnbind.

– Det er allerede påbudt med munnbind i kollektivtrafikken dersom det ikke lar seg gjøre med en meters avstand. Betyr ikke det at mange lærere og elever allerede har tatt i bruk munnbind ?

– Det har de. Men ikke alle har råd til i å kjøpe nok til å bruke dem hele dagen. Så dersom vi skal stille krav til bruk av munnbind i skolene, så må det finansieres. Hvis ikke vil noen kanskje bruke engangsmunnbindet mange ganger og det kan gjøre smittesituasjonen farligere. Vi politikere eller Utdanningsetaten har ikke smittevernfaglig kompetanse, så vi må lene oss tungt til ekspertisen i slike spørsmål.

Stenger også fritidsaktiviteter

Byrådsleder Raymond Johansen redegjorde på mandagens pressekonferanse for hvorfor byrådet i Oslo nå går til det skritt å innføre rødt nivå også på ungdomsskolene i Oslo. Bakgrunnen er at det de siste ukene er registrert 1197 koronasmittede i Oslo.

- Rødt nivå på skolen er en tøff beskjed, sier Raymond Johansen.

– Vi skulle gjerne holdt skoler og barnehager åpne, men dessverre ser vi at smitten øker. Og blant ungdom i aldersgruppen 16 til 20 er andelen smittede høyest blant alle aldersgrupper. Vi kan ikke bare se på at smitten øker blant ungdom. For ungdom bor stort sett hjemme og det er i familiene det skjer mest smitte, sa Johansen.

Stenging av alle innendørs fritidsaktivitet for ungdom fra 13 til 20 år innføres også. Både idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter rammes av nedstenging.

– Vi vet at dette er en tøff beskjed å få, for fritidsaktiviteter spiller en veldig viktig rolle i mange unges liv. Vi vet også at ungdom som har det vanskelig, nå kan miste arenaer som er viktige for dem. Men dette handler om å unngå full nedstenging. For nå går smittepila rett til værs og da kan vi ende med at det går fra vondt til verre, sa han.

Det er unntak for fritidsaktiviteter for barn under 13 år. Toppidrett er også unntatt.

Advarer mot å stemple grupper

Raymond Johansen var opptatt av at selv om tiltakene byrådet har vedtatt nå retter seg mot ungdom, så betyr det ikke at han mener at ungdom har mer ansvar for smittespredning enn andre.

– Alle har et personlig ansvar for å begrense smittespredningen. Men det blir meningsløst å gi enkeltgrupper i Norge skylda for at viruset har spredt seg til hele verden fra et marked i Wuhan i Kina, sa han.

- Lærerne har strukket seg langt

Direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen var også på pressekonferansen. Hun sa at skolene har hatt planene klare for rødt nivå klare siden skolestart.

Marte Gerhardsen sier lærerne har snudd seg raskt rundt.

- Likevel har skolene nå en betydelig logistisk og faglig utfordring. På rødt nivå må elevene kombinere skoledager på skolen med hjemmeskole og uteskole. Men vi har lært mye av det som skjedde i vår. Vi har produsert veiledninger og lærere har delt måter å jobbe på, sa etatsdirektøren.

Hun er opptatt av at lærere ivaretar elevenes psykiske helse i tillegg til fagene.

– Det er ekstra viktig med tett kontakt med elevene når man får mindre tid sammen fysisk på skolen. Vi må sikre at barn som har rett til spesialundervisning også få det på rødt nivå. Og elever med språkutfordringer må følges godt opp. I tillegg må vi sørge for godt samarbeid med bydel, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og politiet. Og så må vi sikre god kvalitet på undervisningen som er vårt kjerneoppdrag.

Gerhardsen sa at i koronatiden har skolene strukket seg ekstra langt. De har gitt tilbud til elever etter skoletid, i helger og i ferier. Ansatte har besøkt elever som ikke har logget seg på hjemme. De har tatt med elever ut på tur, de har sørget for utstyr og nettilgang, samt vært i tett dialog med hjemmene, forklarte hun.

– Midt i alt dette må vi anerkjenne at ansatte har vært engstelige og slitne.120 skoler har allerede vært berørt av karantene. Gjennom hele våren har ansatte snudd seg raskt rundt og iverksatt tiltak til elevenes beste. Det gjør de nå også. Derfor er jeg veldig stolt av den innsatsen ansatte har gjort og gjør, sa hun.

Smitten øker blant barn i alle aldere

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser økende smitte blant barn i alle aldersgrupper i Oslo kommune i løpet av denne høsten. Ferske tall er publisert 8. november.

Av barn under 6 år var 4 registrert smittet i juli, 11 i august, 18 i september, 39 i oktober og 20 fram til 8. november.

Blant barn fra 6 til 9 år var tallet på smittede 5 i juli, 13 i august, 24 i september, 43 i oktober og 34 fram til 8. november.

Blant barn fra 10 til 12 år var tallet på smittede 1 i juli, 8 i august, 16 i september, 36 i oktober og 19 fram til 8. november.

Blant unge i aldersgruppen 13 til 15 år, var tallet på smittede 2 juli, 6 i august, 22 i september, 58 i oktober og 36 fram til 8. november.

Blant unge i aldersgruppen 16 til 19 år, var tallet på smittede 1 i juli, 16 i august, 61 i september, 99 i oktober og 76 fram til 8. november.

Powered by Labrador CMS