Vi bør innføre mer dynamiske karakterkrav til lærerutdanningen

Debatt: Er god mattekarakter en forutsetning for å være en god lærer?

Publisert Sist oppdatert

Læreryrket er et av samfunnets mest synlige yrker. Alle har erfaringer med lærere, noe som automatisk stiller krav til profesjonen. Med dagens regjering har læreryrket blitt mer attraktivt ved å blant annet stille strengere karakterkrav. Dette har fungert bra, men det stilles likevel noen uhensiktsmessige krav.

Du kan ha et snitt som tilfredsstiller poenggrensen til de fleste lærerutdanninger, men likevel ikke komme inn fordi du kun har karakteren tre i praktisk matematikk. Et fag som ofte blir tatt på grunn av manglende interesse. I dag må du ha karakteren fire i praktisk matematikk for å kunne bli lærer, noe som er høyere enn selve gjennomsnittskarakteren i Norge. Er god mattekarakter en forutsetning for å være en god lærer?

På stortingshøringen forrige torsdag meldte fire av fem høringsinstanser at firerkravet i matematikk bør droppes. Det er altså en stor enighet blant utdanningsorganisasjonene om at dagens mattekrav er for høyt. Jeg er enig. Dynamiske karakterkrav kan derfor være løsningen for morgendagens lærere.

Les også: Klar tale fra organisasjonene: Fjern firerkravet og steng bakdøra

Dynamiske karakterkrav vil være å sette krav etter fagretning. Det bør være en forutsetning å ha fire i sitt hovedfag, for at man skal kunne ha nok kompetanse og interesse til å studere faget. Ønsker du å ta lektorutdanning i historie, bør karakteren basere seg på historiekarakteren, ikke mattekarakteren. Dette vil føre til at flere dyktige religions-, samfunnsfags- og språklærere vil ha muligheten til å bli lærer, selv om mattekarakteren ikke er på firetallet.

Jeg måtte selv avvente et par år for å kunne begynne på lektorutdanningen. I dag har jeg fortsatt ikke karakteren fire i praktisk matte, men karakteren to i samfunnsfaglig matte. Det finnes mange veier til Rom, og denne veien inn til lærerstudiet var mye enklere og forutsatte mindre jobb med skole. Det henger heller ikke helt på greip.

Det er viktig å spesifisere at karakteren fire fortsatt bør være karakterkravet i norsk og engelsk. Det er viktig å kunne snakke språkene for å kommunisere best mulig med alle elever. Norsk er selvsagt fundamentalt, men engelsk er svært ønskelig ettersom at vi lever i en mer og mer globalisert verden. Alle lærere vil derfor ha bruk for god engelsk slik at man kan bruke flere verktøy i sin undervisning, når norskspråklig verktøy ikke strekker til.

Vi skal fortsatt stille krav til lærere, men kravene må treffe blink.

Vi skal fortsatt stille krav til lærere, men kravene må treffe blink. Det står fremtidige lærere som banker på døren til studiestedene, men som ikke slipper inn fordi karakteren er for lav i et fag man ikke engang ønsker å studere.

Dynamiske karakterkrav vil derfor være en bedre løsning for fremtidens gode lærere.

Powered by Labrador CMS