Statsforvalter Knut Storberget skal lede barnehage-utvalget.
Statsforvalter Knut Storberget skal lede barnehage-utvalget.

Knut Storberget skal lede barnehage-utvalget

Statsforvalter Knut Storberget skal lede utvalget som skal utrede finansiering av private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Med seg i utvalget får den tidligere justisministeren medlemmer fra Virke, KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

– Vi er glade for at utvalgets medlemmer nå er på plass, slik at de kan starte arbeidet. Det er viktig å se på finansieringen av private barnehager, for å sikre et mangfoldig barnehagetilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Tidligere i februar ble mandatet for utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager, klart. Utvalgets oppgave blir å beskrive dagens system, vurdere fordeler og ulemper og komme med forslag til endringer i regelverket.

– De private barnehage er viktige for å sikre barnehageplass til alle og for å utvikle kvaliteten i barnehagetilbudet. Derfor ser jeg fram til å starte arbeidet med å sikre god, forutsigbar og bærekraftig finansiering av et så viktig velferdstilbud, uttaler utvalgsleder Knut Storberget.

Vil gi kommunene kontroll

I desember leverte Velferdstjenesteutvalget sin rapport om lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenester.

Utvalget mener lønnsomheten i en stor del av den private barnehagesektoren er høyere enn den bør være. 4 av 10 private barnehager har for høy lønnsomhet, ifølge utvalget.

Utvalgets forslag er at kommunene «skal få mer fleksibilitet i finansieringen av private barnehager».

«Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansiering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finansieringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune», står det i rapporten.

Det falt ikke i god jord hos arbeidsgiverforeningen Private barnehagers landsforbund (PBL). De mener forslaget strider med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

– PBL mener dette er et ufravikelig prinsipp, som lå til grunn for barnehageforliket og som skal sikre likebehandling av private og kommunale barnehager, uttalte administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe til Utdanningsnytt i desember.

– Dersom det åpnes for at kommunene i større grad selv kan fastsette tilskuddsnivå, mer bruk av offentlige anskaffelser og tidsbegrensning av avtaler, vil dette øke forskjellsbehandlingen og true både kvaliteten på tilbudet og mangfoldet – og også det langsiktige eierskapet som alle ønsker skal prege sektoren, sa Lindboe.

Powered by Labrador CMS