Det ble temperatur i studio da Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) møttes til valgduell hos Utdanningsnytt. Journalist Jørgen Jelstad (midten) ledet duellen.

Barket sammen om private barnehager:
– Det er fest hos de kommersielle eierne

De er enige om pent lite i barnehagepolitikken, Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Publisert Sist oppdatert

– På grunn av det utdaterte regelverket vi har, forsvinner milliarder av fellesskapets kroner ut i profitt, sa Torstein Tvedt Solberg i valgduellen med Høyres Mathilde Tybring-Gjedde hos Utdanningsnytt mandag.
Se hele duellen nederst i artikkelen.

Og dermed tok diskusjonen mellom de to arge politiske motstanderne fyr.

På den ene siden: Tybring-Gjedde som mener dagens regelverk for finansiering av barnehager er godt nok, og at et regjeringsskifte vil bety mindre forutsigbarhet for de enkeltstående barnehagene.

På den andre: Tvedt Solberg som mener Storberget-utvalget har gitt selve oppskriften på hvordan en ny barnehagelov bør se ut.

Les også: En finansieringsmodell som tjener barna

– Selv Høyres Jan Tore Sanner har sagt at dagens regelverk ikke er rigget for fasen barnehagesektoren befinner seg i. Men nå har de brukt åtte år på å prate om at det trengs strengere regler, uten at de har gjort noe for å tette smutthullene i lovverket, sa Tvedt Solberg.

– Det stemmer ikke. Vi har foreslått et nasjonalt økonomisk tilsyn som skal sørge for at loven oppfylles. Det er nøkkelen for å ta dem som ikke følger systemet. Så må vi heller være mer opptatt av hvilke krav vi skal stille til kvalitet. Det er de kravene som vil gjøre at lønnsomheten i sektoren går ned, parerte Tybring-Gjedde.

Allerede i 2012 la Barnehageutvalget ledet av Kjell Erik Øie frem rapporten «Til barnas beste», der de blant annet foreslo en tilsynsordning med barnehagene. Siden har det vært nye utvalg, nye utredninger, nye høringsrunder og nye utsettelser av en ny barnehagelov.

I juni kom Storberget-utvalget med sin rapport. Flertallet i utvalget foreslår å gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager. Bare PBL tok dissens og foreslo sin egen modell.

De politiske kamphanene Mathilde Tybring-Gjedde og Torstein Tvedt Solberg fyrte løs i valgduellen hos Utdanningsnytt.

De får full støtte hos Tybring-Gjedde. Hun mener Storberget-modellen vil gjøre det enda tøffere å drive enkeltstående barnehager.

– Feil bruk av penger

– I stedet for å lage et regelverk som vil gjøre det enklere for de små barnehagene, foreslår Storberget-utvalget det stikk motsatte. De vil la hver kommune selv bestemme tilskuddssats, varigheten på tilskuddene og gi kommunene forkjøpsrett. Jeg er redd uforutsigbarheten vil gjøre at mange private barnehageeiere gir opp, sa Tybring-Gjedde.

Hun mener dessuten de rødgrønne legger opp til feil bruk av offentlige penger ved å gå inn for kommunale oppkjøp av barnehager.

– Ta noen av byene som Arbeiderpartiet styrer, Oslo og Bergen, som nå skal bruke flere hundre millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager. Dette er penger jeg mener burde gått rett til bedre kvalitet i barnehagene og flere ansatte, sa Tybring-Gjedde.

– Vi vil heller sikre de enkeltstående barnehagene forutsigbarhet, slik at de kan jobbe langsiktig.

– Fest hos de kommersielle

Denne helgen la Klassekampen frem tall som viste at de fire største barnehagekonsernene i Norge nå eier hver tredje barnehageplass i private barnehager. I 2013 var tallet hver femte.

Arbeiderpartiets mann mener Høyre overser at Storberget-utvalget nettopp vil bevare et mangfold, ved at de tar grep for de ideelle barnehagene.

– Under det nåværende regimet er det de kommersielle barnehagene som har fest. De ideelle trenger bedre tilskuddsordninger om de skal ha sjans til å overleve. I dag selges ideelle barnehager til konsern, som igjen selger av gårde verdier til internasjonale aktører. Det virker ikke som Høyre synes slike eiendomssalg er problematiske, men de overser at dette er verdier bygget opp av Husbanken og fellesskapets penger, sa Tvedt Solberg.

Les også: Et ekstra godt øye til ideelle barnehager

Powered by Labrador CMS