Er det mer ledelsesteori norsk skole trenger i Fagfornyelsen?

Hvordan står det til med ledelseskapasiteten din, kjære kollega? Er den tilstrekkelig til å tilby gode nok realiseringsbetingelser for endringsprosesser?

Publisert

Norsk skole står midt i sin viktigste reformprosess siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Et stort arbeid ligger foran profesjonsfellesskapene i de tusen skolestuer våren 2020. Og like sikkert som vi sier ordet «reform» spretter det frem aktører, kommersielle som ideelle, som vil sette sitt preg på formingen av fremtidens norske skole. Det er et Klondike for både de som vil påvirke og de som vil tjene penger. Drømmekundene er, som i julehandelen, de som er sent ute.

Blant de som vil tilby sin støtte til ledere og lærere i grunnskolen finner vi KS. KS har inngått et samarbeid med BI og laget læringsressursen «Fagfornyelsen – ressurser for ledere og lærere». Ressursen ligger åpent og er gratis på KS’ nettsider. KS’ nedfelte mål med ressursen er:

«- Lærerne skal få en bedre forståelse av hvordan skolene og skoleledere skal løse sitt samfunnsoppdrag, få inspirasjon, bidra til felles arbeidsglede og øke elevenes læring.

- Lærerne skal bli introdusert for et mer presist begrepsapparat og få et overblikk over de mest virkningsfulle tiltak for å endre skolen.

- Lærere skal inspireres til å begynne reisen med å bygge ledelseskapasitet. Enten som leder, mellomleder, inspirerende med-leder eller som klasseleder.

- Ledelseskapasitet i egen skole betyr gode realiseringsbetingelser for endringsprosjekter.

- Lærere skal inspireres til å øke sin bevissthet rundt personlighetsbygging, skoleledelse og lærersamarbeid.

- Lærere skal inspireres til økt bevissthet rundt medarbeiderskap.»

Når noen tilbyr et svar, har jeg lært, at det er lurt å reflektere over hva spørsmålet egentlig var. Hva er egentlig spørsmålet KS har besvart her? Handler det om opplæringens verdigrunnlag, prinsipper for læring, utvikling og danning eller handler det om prinsipper for skolens praksis? Hvis sistnevnte, som det er nærliggende å tro, hva forsøker de egentlig å oppnå?

Det er betenkelig at KS som kommunenes og fylkeskommunenes, de aller fleste læreres arbeidsgivere, interesseorganisasjon i situasjonen norsk skole nå befinner seg, der nye læreplaner skal ligge til grunn for skolenes virksomhet allerede fra høsten av, ikke treffer spikeren bedre på hodet når det kommer til skolenes behov. I tillegg til å etterlyse hva spørsmålet som ligger bak ressursen egentlig er, er det også på sin plass å spørre seg om hvem som stiller det. Hvem har behov for å styrke styringslinjene i norsk skole, med mer nytale og mer New Public Management? Var vi ikke ferdige med det?

Lærerne trenger det i alle fall ikke.

Powered by Labrador CMS