De tverrfaglige teamene må tilbake i alle fag, på alle trinn, ifølge Mette Bjerkaas, leder for skoleavdelingen i FN-sambandet. Foto: Marianne Ruud.

Kjære kunnskapsminister: På tide å lytte!

DEBATT: Å reversere tverrfaglige temaer i en fagfornyelse er å gå baklengs inn i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert
Mette Bjerkaas, leder for skoleavdelingen i FN-sambandet. Foto: FN-sambandet.

I et debattinnlegg på Utdanningsnytt.no skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at «den faglige og politiske prosessen rundt fagfornyelsen har vært tidenes mest åpne prosess.» Kjære minister, hør på innspillene – få de tverrfaglige teamene tilbake i alle fag på alle trinn!

I dag leverer FN-sambandet et opprop som krever å få de tverrfaglige temaene tilbake i alle fag, i tråd med St.meld.nr. 28. Bak oppropet står lærere, lærerutdannere, fagfolk og organisasjoner som ønsker at skolen skal bli fremtidens skole og gi elever kompetanse fremtiden krever. Det fordrer blant annet kompetanse til å kunne se sammenhenger i og mellom fag.

Bærekraftig utvikling har en helhetlig definisjon i nye læreplaner. Det innebærer å ha tre tanker i hodet på en gang; sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, samt å se sammenhengen mellom disse. Det gjør at temaet er relevant i alle fag. I oppropet som leveres i dag skriver blant andre Jørund Fet ved Volda vidaregåande skule at bærekraftig utvikling er relevant i norskfaget fordi «eg ser det som naturleg og tenleg at ein også i norskfaget arbeider med dette tverrfaglege temaet. Spesielt gjennom tekstutvalet, ligg det til rette for det.»

De tverrfaglige temaene skal inn i læreplaner der de er en sentral del av det faglige innholdet, skriver ministeren videre i kronikken i Utdanningsnytt. På bakgrunn av dette argumentet er blant annet bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema tatt ut av norsk, matematikk, engelsk og musikk. Innspillene fra lærere, lærerutdannere og fagfolk har vært tydelige i høringen som avsluttes i dag – de tverrfaglige teamene er relevante i alle fag. I oppropet argumenteres det blant annet for at bærekraftig utvikling må tilbake i norsk- og matematikkfaget:

«Å jobbe med de tverrfaglige temaene i matematikk kan gjøre det mer relevant og praktisk. Det er vesentlig å for å forstå hvordan fag brukes i argumentasjon om viktige samfunnsrelaterte spørsmål.»

«Når vi har skoleelever i hele Europa som streiker for å få myndighetene til å gjøre noe i stedet for å bare snakke, skal vi selvsagt ha med bærekraftig utvikling inn i norskfaget. Skal vi få ungdommer til å reagere, til å lære om bærekraft, er litteratur og norskfaget en nødvendig og selvsagt del av tverrfaglig samarbeid om emnet.»

Kunnskapsministeren sier at hans bestilling fra skoler og lærere er at de ønsker mindre omfangsrike læreplaner og mer tid til fordypning og at fagfornyelsen skal rydde plass for god faglig forståelse og fordypning.

Dybdelæring er å se ting fra ulike perspektiver. Altså bruke kompetanse fra ulike fag til å belyse og diskutere et tema som bærekraftig utvikling. God faglig forståelse er å se sammenhenger. Da må tverrfaglige temaer inn i alle fag. Å fjerne tverrfaglige temaer fra noen fag, er å stikke kjepper i hjulene for fordypning og god faglig forståelse.

Argumentene som står i oppropet er tydelige:

«... de tverrfaglige temaene må være med for å gi elevene mulighet til å fordype seg i tema over tid.»

«De tverrfaglige emnene er en svært god ide for å knytte kunnskapen i ulike fag sammen. Det vil gi større dybdelæring når temaene blir jobbet med fra ulike sider og synspunkt. Forslagene fra læreplangruppene er gode og det fremstår som uforståelig hvorfor en del av disse er fjernet.»

«Jeg signerer fordi det er meningsløst å fjerne tverrfaglige temaer som er tverrfaglige av den grunn at de nettopp er tverrfaglige! Uten «limet» ender den nye læreplanen opp som usammenhengende fragmenter. En læreplan må ha indre konsistens og de tverrfaglige temaene ivaretar dette.»

Vi ønsker oss fremtidens skole. Den legger til rette for at elevene ser sammenhenger i og mellom fag og dermed kan elevene lære i dybden. Det er tverrfaglige temaer i alle fag, for skolen gjenspeiler verden og følger formålsparagrafen i opplæringsloven som sier at opplæringen skal «opne dører mot verda og framtida». Verden er ikke delt inn i fag, så hvorfor lære elevene kunstige skiller? Akkurat som verden er fremtidens skole tverrfaglig. Innspillene i oppropet er at fagfornyelsen bør være fremtidsrettet: «Eg er lærar og synest dei tverrfaglege tema er med på å gje framtidshåp!»

Barn og unges innspill til fagfornyelsen er at de ønsker å være forberedt til fremtiden. Vinnerne av årets MGP jr. Anna og Emma synger at «Kloden er syk» og at det kreves handling skal vi redde den. Handling krever barn og unge fra myndighetene også. Så langt i år er det arrangert flere skolestreiker for klima i landet hvor mange tusen elever krever at myndighetene viser handling. Skal elevene kunne ta bærekraftig handlinger og finne bærekraftige løsninger i fremtiden, trenger de kompetanse som er tverrfaglig.

«Jeg signerer fordi jeg er enig i dette oppropet og ønsker å tydeliggjøre at de tverrfaglige temaene i alle fag. Det er viktig for samfunnets fremtid!»

Kjære kunnskapsminister, vår oppfordring er å gi elevene den skolen de etterspør og som vi vet fremtiden vil kreve. I kronikken i Utdanningsnytt viser ministeren til stort engasjement ved at mange tusen innspill har kommet inn – hør på innspillene og fagfolk! Å reversere tverrfaglige temaer i en fagfornyelse er å gå baklengs inn i fremtiden.

Powered by Labrador CMS