Bekymret for rekruttering til læreryrket

Debatt: Hovedopptaket viser at 11.302 studenter får tilbud om studieplass ved lærerutdanningene. Det er en nedgang i tilbud på samtlige lærerutdanninger.

Publisert Sist oppdatert

Den største nedgangen ser vi på grunnskolelærerutdanning 5-10, der nedgangen er på så mye som 14,9 prosent. Dermed fortsetter den nedadgående trenden noe som ikke er overraskende, men svært bekymringsfullt for hele samfunnet. Vi i Pedagogstudentene håper de som har fått tilbud takker ja til plass, men vi er bekymret over hvor få som vil og får muligheten til å bli lærere.

Vi har flere ganger pekt på flere av de største problemene ved lærerutdanningene og at veien fremover må bestå av kloke opptakskrav og kvalitetsløft, og dermed bedre finansiering av lærerutdanningene.

Når lærerutdanningene er underfinansiert, går det utvilsomt på bekostning av kvaliteten. Nå er vi kommet til et punkt der det ikke lenger hjelper å snakke om hvor viktig lærerstudentene er om man ikke følger opp med målrettede tiltak som monner. Vi håper at ord blir til handling når det kommer til lærerutdanningene i tiden som kommer.

«Mattefireren»

Vi i Pedagogstudentene har siden den ble innført ment at «mattefireren» er et feilslått tiltak for rekruttering til de skoleretta lærerutdanningene. Vi mener som regjeringen at strenge opptakskrav er en styrke, men vi mener også at kravet om karakteren firere i matematikk stenger alt for mange høyt kvalifiserte ut fra lærerutdanningene.

Les også: – Lavere søkertall til lærerstudiene kan ha sammenheng med pandemien

Når regjeringen peker på at «mattefireren» fører til økt gjennomføring, tar de feil. Det er et generelt høyere karaktersnitt som er avgjørende for gjennomføringen. Derfor mener vi at regjeringen må lytte til oss og innføre et generelt opptakskrav på 40 skolepoeng for opptak til alle lærerutdanningene

Det er et stort behov for lærere i norske skoler og barnehager. Landets lærerstudenter vet fra en undersøkelse at lønn- og arbeidsvilkårene er et av de største motargumentene for å velge seg læreryrket.

For at en skal ville søke seg til lærerutdanningene, mener vi det er helt avgjørende at yrket har bedre lønnsvilkår enn det som er realiteten i dag. Lærerne har over mange år vært lønnstapere, selv med en lang og krevende utdanning. Det er avgjørende for rekrutteringen at denne sammenhengen tas på alvor hos myndighetene.

Powered by Labrador CMS