Nina Waaler etterlyser en felles dugnad for å heve engasjementet for læreryrket.

– Lavere søkertall til lærerstudiene kan ha sammenheng med pandemien

Fungerende rektor ved Oslo Met etterlyser felles dugnad for å heve engasjementet for læreryrket.

Oslo Met har igjen satt rekord i antall studenter som har fått tilbud om studieplass. Helseutdanninger og studier i økonomi, administrasjon og ledelse er fremdeles blant de mest populære, ifølge en pressemelding fra Oslo Met.

8482 studenter har fått tilbud om studieplass ved universitetet, noe som er 543 flere enn fjorårets rekord.

Nedgang i grunnskolelærerutdanningene

Men i likhet med resten av landets høyere utdanningsinstitusjoner opplever Oslo Met en nedgang i interesse for grunnskolelærerutdanningene.

Fungerende rektor Nina Waaler tror nedgangen kan henge sammen med det høye presset på læreryrket under pandemien, og etterlyser en felles dugnad for å heve engasjementet for en sårt tiltrengt yrkesgruppe.

Les også: Rekordmange har fått studieplass, men lærerstudiene taper terreng

– Grunnskolelærerne er blant de viktigste yrkesutøverne vi har! De bereder grunnen for all samfunnsutvikling ved å gi barna våre en god faglig og sosial ballast for framtiden. Nå er det avgjørende at utdanningsinstitusjonene, myndighetene og praksisfeltet går sammen om å finne ut hvordan vi hever vilkår, status og interesse for læreryrket, uttaler Waaler i pressemeldingen.

Barnehagelærerutdanningen har gode og stabile tall også i år, og blant yrkesfaglærerutdanningene er det helse- og oppvekstfag som skiller seg ut med størst økning i søkertall og høyere poenggrense, ifølge pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS