«Det er liten tvil: Kvaliteten på praksis er tydelig svekket under pandemien», skriver Pedagogstudentenes leder Elise Håkull Klungtveit.

Pandemien har gitt lærerutdanningene et stort arr

Debatt: Sju av ti lærerstudenter sier de har lært mindre under pandemien, og fire av ti sier de har lært mindre i praksis.

Publisert Sist oppdatert

Pandemitiltakene kan koste oss en generasjon lærerstudenter med svekket utdanning. Det kan føre til økt frafall fra lærerutdanningene og til enda mer krevende overganger fra utdanning til yrke.

Vi har gjort en undersøkelse blant våre medlemmer. Den viser at sju av ti lærerstudenter sier de har lært mindre under pandemien, og fire av ti sier de har lært mindre i praksis. Rundt en tredjedel av studentene har hatt fysisk praksis kombinert med digital praksis og erstatningsoppgaver for manglende praksis.

Det er liten tvil: Kvaliteten på praksis er tydelig svekket under pandemien. Lærerstudentene har i mindre grad høstet nødvendige erfaringer i møte med barn og elever dette året. Dette er en utfordring. Hver praksisdag er verdifull når vi kun har rundt 100 dager praksis i løpet av lærerutdanningene våre.

Les også: Regjeringen svikter grunnskolelærerutdanningene på målstreken

Vi frykter at redusert kvalitet i praksis fører til økt frafall. Den nye undersøkelsen om praksis i lærerutdanningene viser at hele 39 prosent av dem som har vurdert å avslutte lærerutdanningen, sier at det skyldes praksis. Derfor er vi ekstra bekymret for hvilke konsekvenser den reduserte praksiskvaliteten kan få for rekrutteringen til læreryrket.

En hel generasjon lærerstudenter har fått et dypt arr i lærerutdanningene sine. Derfor blir det ekstra avgjørende at lærerutdanningene jobber for å ta igjen det tapte. I de åtte lærerutdanningene vil krisen slå ut forskjellig. Fellesnevneren er profesjonsutvikling og praksis. Disse faktorene krever nettopp nærhet mellom lærerutdanningene og oss som er studenter, og økonomiske rammer som ikke eksisterer i dag. Vi håper regjeringen viser handlekraft og legger den nødvendige finansieringen på bordet.

Arret vil gjøre det viktigere enn noen gang å sikre god overgang fra utdanning til yrke i årene fremover: Alle nyutdanna lærere må få veiledning! Dette er det bred politisk enighet om, men dessverre er det nærmest tilfeldig hvor mange som får veiledning i dag. Vi mener tiden for gode intensjoner er forbi. Nå er det nødvendig å lovfeste rett til veiledning for alle nyutdanna lærere, all veiledning må bli finansiert, og det må utdannes flere veiledere enn det gjøres i dag!

Vi tror såret heles bedre hvis vi får plaster på det. Da tror vi det er helt avgjørende at lærerutdanningene får de nødvendige økonomiske rammene i årene fremover, slik at vi som er lærerstudenter, kan følges tett opp, og at alle nyutdannede lærere sikres rett til veiledning.

Powered by Labrador CMS